Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
20. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 261 - Zákon o pobytu cizinců
 • 262 - Zákon o civilním letectví
 • 263 - Zákon o válečných veteránech
 • 264 - Zákon o dobrovolnické službě
 • 265 - Zákon o státním dluhopisovém programu
 • 266 - Energetický zákon

senátní návrh zákona

 • 252 - Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
 • 253 - Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 203 - Smlouva ČR Izrael - trestná činnost
 • 213 - Smlouva ČR Lucembursko - dvojí zdanění
 • 214 - Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)
 • 219 - Smlouva ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti ZZS
 • 223 - Protokol ČR Ukrajina - zamezení dvojího zdanění
 • 224 - Protokol ČR Singapur - zamezení dvojího zdanění
 • 232 - Smlouva ČR Kosovo - zamezení dvojímu zdanění

jiný

 • 255 - Závěry z jednání ER
 • 257 - Předchozí souhlas - trojstrasnná sociální vrcholná schůzka

senátní návrh schválený v PS

 • 267 - Zákon o ochraně ovzduší

senátní návrh vrácený k dopracování

 • 449 - Sdružování v politických stranách - vrácený k dopracování
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
203

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. října 2013 v Jeruzalémě

203/1 UPV 203/2 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)
  Miroslav Antl (UPV) Pavel Trpák (VZOB) 20. schůze č.468  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  213

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013

  213/1 VHZD 213/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 20. schůze č.454  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Lucembursko, Česká republika, zkrácení daně, dvojí zdanění, daňová úmluva
  214

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)

  214/1 VHZD 214/2 VZOB Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 20. schůze č.464  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: komunikační systém, CEPT, ratifikace dohody, telekomunikace, satelitní přenos
  219

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013

  219/1 VZSP 219/2 VZOB Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Zdeněk Schwarz (VZSP) Vladimír Dryml (VZOB) 20. schůze č.470  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: zdravotní politika, Česká republika, přeshraniční spolupráce, pohraniční oblast, neodkladná lékařská péče, první pomoc, Německo
  223

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013

  223/1 VHZD 223/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 20. schůze č.455  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Ukrajina, dvojí zdanění, daňová úmluva
  224

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013

  224/1 VHZD 224/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 20. schůze č.456  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Singapur, dvojí zdanění, daňová úmluva
  232

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013

  232/1 VHZD 232/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Jan Veleba (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 20. schůze č.457  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, Kosovo
  252

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Pavla Eyberta a dalších senátorů o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  252/1 VUZP 252/2 VHZD Pavel Eybert (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Eva Richtrová (senátorka)Martin Tesařík (senátor)Radko Martínek (senátor)Jan Horník (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Vícha (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Miroslav Škaloud (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Milan Pešák (senátor)Petr Bratský (senátor)Zdeněk Schwarz (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Petr GawlasPetr Gawlas (VUZP) (VHZD) 20. schůze č.460  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: ochrana životního prostředí, chráněné území, ochrana krajiny, národní park
  253

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana Štěcha a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

  253/1 VHZD 253/2 VUZP František Bublan Alena Gajdůšková (senátorka)Milan Štěch (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Radko Martínek (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Josef Táborský (senátor)Petr Gawlas (senátor)Karel Kapoun (senátor)Petr Vícha (senátor)Eva Richtrová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Milada Emmerová (senátorka)Hana Doupovcová (senátorka)Vladimír Plaček (senátor)Jaroslav Sykáček (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Miroslav Krejča (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří BisJiří Bis (VHZD) Stanislav Juránek (VUZP) 20. schůze č.461  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: pracovní doba, maloobchod, doba odpočinku, státní svátek
  255

  Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 20. - 21. března 2014

  255/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   Miroslav Krejča (VEU) 20. schůze č.469  - bere na vědomí
   Podán:
   257

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu, podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, návrh rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost

   257/1 VEU Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Miroslav Krejča (VEU) 20. schůze č.473  - vyslovuje souhlas
   Podán: sociální stav, instituce Evropské unie, politika zaměstnanosti, Rada Evropské unie, politika zaměstnanosti EU, podpora zaměstnanosti, evropská strategie zaměstnanosti, předsednictví v Radě EU, předseda Komise ES
   261

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   261/1 VZOB 261/2 VZSP Milan Chovanec(ministr vnitra)František Bublan (VZOB) Zdeněk Schwarz (VZSP) 20. schůze č.465  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 101/2014 Sb. migrující pracovník, cizinecké právo, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, politika zaměstnanosti EU, sociální služby, cizí státní občan, vstup cizinců
   262

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   262/1 VHZD 262/2 VZOB Antonín Prachař(ministr dopravy)Petr Bratský (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 20. schůze č.472  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2014 Sb. letecká doprava, Eurocontrol, navigační zařízení, civilní letectví, letecký provoz, vzdušná bezpečnost, dopravní nehoda
   263

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

   263/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Josef Táborský (VZOB) 20. schůze č.452  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 88/2014 Sb. armáda, válka, vyznamenání, finanční pomoc, válečný veterán, policie
   264

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů

   264/1 VZSP Milan Chovanec(ministr vnitra)Daniela Filipiová (VZSP) 20. schůze č.466  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 86/2014 Sb. humanitární pomoc, nezisková organizace, dobrovolník mezinárodní pomoci, dobročinná organizace, územní samospráva, ústřední orgány státní správy, právní postavení, dobročinná práce
   265

   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

   265/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 20. schůze č.453  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2014 Sb. veřejný dluh, emise cenných papírů, rozpočtový schodek, konsolidace státního dluhu, snižování dluhu
   266

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   266/1 VHZD Jan MládekJiří Bis (VHZD) 20. schůze č.462  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2014 Sb. energetická politika, zdroje energie, obnovitelné zdroje, energetické právo, obnovitelná energie, elektrická energie, cena energie
   267

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

   267/1 VUZP Jiří Bis(zástupce Senátu)Petr Vícha(zástupce Senátu)Ivo Bárek (VUZP) 20. schůze č.459  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 87/2014 Sb. opatření na kontrolu znečištění, náklady za znečištění, znečišťování atmosféry, distribuce energie, atmosféra, znečišťující příměsi v atmosféře
   449

   Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

   449/1 UPV Jiří Dienstbier (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Miroslav Nenutil (UPV) 20. schůze č.475  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: volby, financování strany, volební kampaň, volební výdaje, financování voleb
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 104/09
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Volný pohyb občanů EU a jejich rodin: Pět rozhodujících opatření

   (16930/13)
   COM (2013) 837

   Anglická verze
   doručena dne 27.11.2013
   Česká verze
   doručena dne 18.12.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Tomáš Grulich

   2.4.2014
   č. 249 K 104/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 20. schůze
   č. 467 - závěrečné usnesení přijato
   23.4.2014
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (06.08.2014)
   IPEX

   sociální péčeobčanství EUúčelové manželstvízačlenění do společnostisladění sociálních zabezpečenípodvody poškozující EUsociální dávkyvolný pohyb osobmístní orgány státní správy
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Raimonda Lišková
   N 109/09
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí

   (17949/13)
   COM (2013) 884

   Česká verze
   doručena dne 17.12.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Krejča

   5.3.2014
   č. 240 N 109/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Generální ředitelství cel 20. schůze
   č. 458 - závěrečné usnesení přijato
   23.4.2014
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (23.07.2014)
   IPEX

   celní deliktysprávní deliktcelní spolupráceharmonizace celsprávní řízenícelní kontrolasprávní sankce
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   N 115/09
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce

   (5567/14)
   COM (2014) 6

   Česká verze
   doručena dne 24.1.2014
   Historie tisku EU
   VEU
   Jaroslav Doubrava

   5.3.2014
   č. 241 N 115/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo práce a sociálních věcí 20. schůze
   č. 474 - závěrečné usnesení přijato
   23.4.2014
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (11.06.2014)
   IPEX

   zprostředkovatelna prácemobilita pracovní sílynabídka zaměstnánízprostředkování datsystém EURESpřístup k zaměstnánípoptávka po zaměstnánívolný pohyb pracovníků
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Štěpán Černý
   N 118/09
   Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES

   (5654/14)
   COM (2014) 20

   Česká verze
   doručena dne 24.1.2014
   Historie tisku EU
   VEU
   Jaroslav Zeman

   2.4.2014
   č. 252 N 118/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo životního prostředíVHZD
   • Usnesení přijato
   • 19.3.2014

   VUZP
   • Usnesení přijato
   • 12.3.2014

    
   20. schůze
   č. 463 - závěrečné usnesení přijato
   23.4.2014
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (15.07.2014)
   IPEX

   rezervaceskleníkový plynsnižování plynných emisí
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Lukáš Vacík
   K 117/09
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030

   (5644/14)
   COM (2014) 15

   Česká verze
   doručena dne 24.1.2014
   Historie tisku EU
   VEU
   Jaroslav Zeman

   2.4.2014
   č. 252 K 117/09/03
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
   • Usnesení přijato
   • 19.3.2014

   VUZP
   • Usnesení přijato
   • 12.3.2014

    
   20. schůze
   č. 463 - závěrečné usnesení přijato
   23.4.2014
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (15.07.2014)
   IPEX

   obnovitelná energiesnižování plynných emisíúspora energieskleníkový plyn
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Lukáš Vacík