Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
16. schůze Senátu v 9. funkčním období

senátní návrh zákona

 • 126 - Novela zákona o JŘ Senátu
 • 157 - Novela trestního řádu - senátní

jiný

 • 71 - Petice "Pomozte svému divadlu"
 • 181 - Petice proti zrušení příspěvků invalidům

senátní návrh schválený v PS

 • 37 - Zákon o jednacím řádu Senátu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
37

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

37/1 UPV 37/2 UPV Miroslav Nenutil (zástupce Senátu)Jaroslav Kubera (UPV) 16. schůze č.380  - zamítá
Podán: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, horní komora
71

Petice "Pomozte svému divadlu"

71/1 VVVK Stanislav MošaJan Burian
  Jiří Šesták (VVVK) 16. schůze č.382  - schvaluje
  č.383  - schvaluje
  č.384  - schvaluje
  Podán:
  126

  Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

  126/1 UPV 126/10 UPV 126/2 MIV 126/3 VUZP 126/4 VZOB 126/5 VZSP 126/6 VVVK 126/7 VEU 126/8 VHZD 126/9 VUZP Eliška Wagnerová (zástupce komise Senátu)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Janeček (VZSP) (VEU) Martin Tesařík (VUZP) Dagmar Terelmešová (MIV) Jozef Regec (VZOB) Milan Pešák (VVVK) 16. schůze č.381  - vrácen výborům k novému projednání
  Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, dolní komora, horní komora
  157

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a senátora Miroslava Antla, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

  157/1 UPV Eliška Wagnerová (senátorka)Miroslav Antl (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Nenutil(UPV) 16. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory:
   181

   Petice proti nespravedlivému zrušení příspěvků invalidům (za obnovení přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku)

   181/1 VZSP Irena Schonweitzová
    Libor Michálek (VZSP) 16. schůze č.377  - schvaluje
    č.378  - schvaluje
    č.379  - schvaluje
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 078/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)

    (11501/13)
    COM (2013) 410

    Česká verze
    doručena dne 26.6.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    13.11.2013
    č. 195 N 078/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 30.10.2013

     
    16. schůze
    č. 375 - závěrečné usnesení přijato
    27.11.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (13.03.2014)
    IPEX

    letecký provozvzdušný prostorletecká kontrolakonkurenceschopnostvzdušná bezpečnostEvropská agentura pro bezpečnost letectvícivilní letectvíEurocontrolMezinárodní organizace pro civilní letectví
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    N 079/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008, pokud jde o letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby

    (11496/13)
    COM (2013) 409

    Česká verze
    doručena dne 26.6.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    13.11.2013
    č. 195 N 079/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 30.10.2013

     
    16. schůze
    č. 375 - závěrečné usnesení přijato
    27.11.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (13.03.2014)
    IPEX

    Evropská agentura pro bezpečnost letectvíletištěletecký provozcivilní letectvínovela zákona
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    N 081/09
    Návrh doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech

    (11738/13)
    COM (2013) 460

    Česká verze
    doručena dne 3.7.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Antonín Maštalíř

    23.10.2013
    č. 188 N 081/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Úřad vlády 16. schůze
    č. 373 - závěrečné usnesení přijato
    27.11.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (19.03.2014)
    IPEX

    Romovézačlenění do společnostizásada proporcionalitypříslušnost členských státůantidiskriminační politikafinancování EUprincip subsidiaritypřeshraniční spolupráce
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    K 080/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Urychlit realizaci projektu jednotného evropského nebe

    (11490/13)
    COM (2013) 408

    Česká verze
    doručena dne 26.6.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    13.11.2013
    č. 195 K 080/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 30.10.2013

     
    16. schůze
    č. 375 - závěrečné usnesení přijato
    27.11.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (13.03.2014)
    IPEX

    jednotný trhletecká kontrolavzdušná bezpečnostEvropská agentura pro bezpečnost letectvíspolečná dopravní politikaletecký provozvzdušný prostorEurocontrol
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    K 086/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Partnerství veřejného a soukromého sektoru v programu Horizont 2020: účinný nástroj k dosažení inovací a růstu v Evropě

    (12344/13)
    COM (2013) 494

    Česká verze
    doručena dne 17.7.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    23.10.2013
    č. 189 K 086/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 16. schůze
    č. 376 - závěrečné usnesení přijato
    27.11.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (06.02.2014)
    IPEX

    novinkapartnerství mezi veřejným a soukromým sektoremfinancovánítrvale udržitelný rozvojprogram EUvýzkum a vývoj
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý