Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 74 - Zákon o mez. spolupráci při správě daní
 • 75 - Obchodní zákoník
 • 76 - Zákon o insolvenčních správcích
 • 77 - Zákon o vyšších soudních úřednících
 • 80 - Zákon o nouzových zásobách ropy
 • 81 - Zákon o cestovních dokladech
 • 83 - Zákon o Vězeňské službě

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 79 - Zákon o státních svátcích
 • 82 - Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

senátní návrh zákona

 • 5 - Školský zákon - senátní

mezinárodní smlouva

 • 54 - Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte

jiný

 • 4 - Petice "NE-35 procent prvních zón v NP Šumava"
 • 72 - Výroční zpráva ÚSTR 2012

senátní návrh schválený v PS

 • 84 - Zákon o Květnovém povstání českého lidu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
4

Petice "NE-35 procent prvních zón v NP Šumava"

4/1 VUZP Petr MartanNaděžda KavalírováJosef Kalbáč
  Pavel Eybert (VUZP) 9. schůze č.203  - schvaluje
  Podán:
  5

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)

  5/1 VVVK Marcel Chládek(senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jaromír JermářJaromír Jermář (VVVK) 9. schůze č.189  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: zkouška, školní vzdělávání, počítač, připuštění ke zkoušce, periferní jednotka
  54

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

  54/1 UPV 54/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Pavel Lebeda (VZOB) 9. schůze č.191  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  72

  Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2012

  72/1 UPV 72/2 VVVK Petruška Šustrová
   Miroslav Nenutil (UPV) Hana Doupovcová (VVVK) 9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení
   74

   Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

   74/1 VHZD 74/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Miroslav Škaloud (UPV) 9. schůze č.198  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 164/2013 Sb. vybírání daní, daňové orgány, mezinárodní spolupráce, mezinárodní daňové právo, finanční kontrola, evropská spolupráce
   75

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

   75/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 9. schůze č.192  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2013 Sb. obchodní politika, zboží a služby, podpora podnikání, obchodní pravidla, platba, podnikatelská etika, malé a střední podniky, malý podnik, střední podnik, platební lhůta
   76

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

   76/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 9. schůze č.194  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2013 Sb. solventnost, nucená správa, povinnosti úředníka
   77

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů

   77/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Eliška Wagnerová (UPV) 9. schůze č.195  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2013 Sb. profesní příprava, vysokoškolské vzdělání, státní zástupce, soudce a státní zástupce, příprava při zaměstnání, soudní úředník
   79

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

   79/1 VVVK Jana Černochová(zástupce skupiny poslanců)Marcel Chládek (VVVK) 9. schůze č.185  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2013 Sb. Česká republika, státní svátek
   80

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

   80/1 VHZD Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) 9. schůze č.197  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 161/2013 Sb. hospodaření se zdroji, ropná politika, energetická krize, ropa, zásobování energií, zásoby, strategická rezerva
   81

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů

   81/1 VUZP Jan Kubice(ministr vnitra)Petr Gawlas (VUZP) 9. schůze č.190  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2013 Sb. identifikační průkaz, svoboda pohybu, hraniční kontrola, vnitřní hranice EU, cestovní pas
   82

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

   82/1 VHZD Rudolf Chlad(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) 9. schůze č.186  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 160/2013 Sb. pojištění, politika financování, neplacená práce, pomoc obětem neštěstí, ochrana proti požáru, obec, požár, dobročinná práce, podmínky pomoci
   83

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   83/1 VZOB 83/2 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Tomáš Kladívko (VZOB) Miloš Malý (UPV) 9. schůze č.196  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 157/2013 Sb. činnost základních institucí, práva žen, vězeňský režim, vězeňský personál, nápravně výchovné zařízení, vězeňská správa, výkon trestu
   84

   Návrh zákona o Květnovém povstání českého lidu

   84/1 VVVK Miroslav Nenutil(zástupce Senátu)Václav Homolka (VVVK) 9. schůze č.188  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 158/2013 Sb. válka, státní svátek
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   N 030/09
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV

   (6152/13)
   COM (2013) 42

   Česká verze
   doručena dne 7.2.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Tomáš Grulich

   18.4.2013
   č. 93 N 030/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo spravedlnostiUPV
   • Usnesení přijato
   • 17.4.2013

    
   9. schůze
   č. 193 - závěrečné usnesení přijato
   2.5.2013
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (20.08.2013)
   IPEX

   soudní spolupráce EU v trestních věcecheurotrestní sankceboj proti zločinu
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dominika Dražilová
   N 035/09
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků

   (6230/13)
   COM (2013) 44

   Česká verze
   doručena dne 11.2.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Tomáš Grulich

   18.4.2013
   č. 91 N 035/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo financíUPV
   • Usnesení přijato
   • 17.4.2013

    
   9. schůze
   č. 199 - závěrečné usnesení přijato
   2.5.2013
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (21.08.2013)
   IPEX

   možnost zpětného vysledováníhospodářský trestný činterorismuszprostředkování datpraní špinavých penězkapitálový převodosobní údaje
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dominika Dražilová
   N 036/09
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu

   (6231/13)
   COM (2013) 45

   Česká verze
   doručena dne 11.2.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Tomáš Grulich

   18.4.2013
   č. 91 N 036/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo financíUPV
   • Usnesení přijato
   • 17.4.2013

    
   9. schůze
   č. 199 - závěrečné usnesení přijato
   2.5.2013
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (21.08.2013)
   IPEX

   fyzická osobafinanční institucepraní špinavých penězhospodářský trestný činvýměna informacízákaznícibankovní dohledterorismusprávnická osoba
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dominika Dražilová