Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 74 - Zákon o mez. spolupráci při správě daní
 • 75 - Obchodní zákoník
 • 76 - Zákon o insolvenčních správcích
 • 77 - Zákon o vyšších soudních úřednících
 • 80 - Zákon o nouzových zásobách ropy
 • 81 - Zákon o cestovních dokladech
 • 83 - Zákon o Vězeňské službě

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 79 - Zákon o státních svátcích
 • 82 - Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

senátní návrh zákona

 • 5 - Školský zákon - senátní

mezinárodní smlouva

 • 54 - Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte

jiný

 • 4 - Petice "NE-35 procent prvních zón v NP Šumava"
 • 72 - Výroční zpráva ÚSTR 2012

senátní návrh schválený v PS

 • 84 - Zákon o Květnovém povstání českého lidu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
4

Petice "NE-35 procent prvních zón v NP Šumava"

4/1 VUZP Petr MartanNaděžda KavalírováJosef Kalbáč
  Pavel Eybert (VUZP) 9. schůze č.203  - schvaluje
  Podán:
  5

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)

  5/1 VVVK Marcel Chládek(senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Jaromír JermářJaromír Jermář (VVVK) 9. schůze č.189  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory:
   54

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

   54/1 UPV 54/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Pavel Lebeda (VZOB) 9. schůze č.191  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   72

   Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2012

   72/1 UPV 72/2 VVVK Petruška Šustrová
    Miroslav Nenutil (UPV) Hana Doupovcová (VVVK) 9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení
    74

    Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

    74/1 VHZD 74/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Miroslav Škaloud (UPV) 9. schůze č.198  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 164/2013 Sb.
    75

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

    75/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 9. schůze č.192  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2013 Sb.
    76

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    76/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 9. schůze č.194  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2013 Sb. státní statek
    77

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů

    77/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Eliška Wagnerová (UPV) 9. schůze č.195  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2013 Sb.
    79

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

    79/1 VVVK Jana Černochová(zástupce skupiny poslanců)Marcel Chládek (VVVK) 9. schůze č.185  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2013 Sb.
    80

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

    80/1 VHZD Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) 9. schůze č.197  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 161/2013 Sb.
    81

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů

    81/1 VUZP Jan Kubice(ministr vnitra)Petr Gawlas (VUZP) 9. schůze č.190  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2013 Sb.
    82

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

    82/1 VHZD Rudolf Chlad(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) 9. schůze č.186  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 160/2013 Sb. hospodářský start
    83

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

    83/1 VZOB 83/2 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Tomáš Kladívko (VZOB) Miloš Malý (UPV) 9. schůze č.196  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 157/2013 Sb.
    84

    Návrh zákona o Květnovém povstání českého lidu

    84/1 VVVK Miroslav Nenutil(zástupce Senátu)Václav Homolka (VVVK) 9. schůze č.188  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 158/2013 Sb. lepidlo
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 030/09
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV

    (6152/13)
    COM (2013) 42

    Česká verze
    doručena dne 7.2.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    18.4.2013
    č. 93 N 030/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo spravedlnostiUPV
    • Usnesení přijato
    • 17.4.2013

     
    9. schůze
    č. 193 - závěrečné usnesení přijato
    2.5.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (20.08.2013)
    IPEX

    spolupráce v oblasti justiceeurotrestní sankceboj proti zločinu
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dominika Dražilová
    N 035/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků

    (6230/13)
    COM (2013) 44

    Česká verze
    doručena dne 11.2.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    18.4.2013
    č. 91 N 035/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíUPV
    • Usnesení přijato
    • 17.4.2013

     
    9. schůze
    č. 199 - závěrečné usnesení přijato
    2.5.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (21.08.2013)
    IPEX

    možnost zpětného vysledováníhospodářský trestný činterorismuszprostředkování datpraní špinavých penězkapitálový převodosobní údaje
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dominika Dražilová
    N 036/09
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu

    (6231/13)
    COM (2013) 45

    Česká verze
    doručena dne 11.2.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    18.4.2013
    č. 91 N 036/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíUPV
    • Usnesení přijato
    • 17.4.2013

     
    9. schůze
    č. 199 - závěrečné usnesení přijato
    2.5.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (21.08.2013)
    IPEX

    fyzická osobafinanční institucepraní špinavých penězhospodářský trestný činvýměna informacízákaznícibankovní dohledterorismusprávnická osoba
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dominika Dražilová
    <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0