Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
8. schůze Senátu v 9. funkčním období

mezinárodní smlouva

 • 7 - Smlouva ČR - Brazílie - vzájemná správní pomoc
 • 8 - Dohoda ČR - Kajmanské ostrovy - daně
 • 9 - Úmluva o vzájemné správní pomoci
 • 30 - Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu

jiný

 • 31 - Zpráva o ŽP v roce 2011
 • 67 - Souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu

senátní návrh schválený v PS

 • 78 - Zákoník práce
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
7

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Praze dne 1. listopadu 2012

7/1 VHZD 7/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 8. schůze č.179  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
8

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012

8/1 VHZD 8/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 8. schůze č.180  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
9

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012

9/1 VHZD 9/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 8. schůze č.181  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
30

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000

30/1 UPV 30/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Vladimír Dryml (VZOB) 8. schůze č.172  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: trestný čin, Česká republika, boj proti zločinu, boj proti zločinnosti, mezinárodní spolupráce, policejní spolupráce, mezinárodní úmluva OSN, organizovaný zločin
31

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011

31/1 VUZP Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Ivo Bárek (VUZP) 8. schůze č.174  - bere na vědomí
Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, přibližování legislativy, ministerská odpovědnost
67

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu(JUDr. Milada Tomková, Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.,Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph. D., DSc.,Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.)

67/1 UPV 67/3 UPV 67/4 UPV 67/5 UPV 67/2 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
  Miroslav Antl (UPV) Zdeněk Berka (VVVK) 8. schůze č.168  - vyslovuje souhlas
  č.169  - vyslovuje souhlas
  č.170  - vyslovuje souhlas
  č.171  - vyslovuje souhlas
  Podán:
  78

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  78/1 VZSP Miloš Vystrčil(zástupce Senátu)Božena Sekaninová (VZSP) 8. schůze č.177  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 155/2013 Sb. pracovní právo, zákoník práce, pracovní poměr na dobu určitou
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  K 010/09
  Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012

  (16537/12)
  COM (2012) 652

  Česká verze
  doručena dne 25.11.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Jan Látka

  27.3.2013
  č. 85 K 010/09/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo životního prostředíVHZD
  • Usnesení přijato
  • 19.3.2013

  VUZP
  • Usnesení přijato
  • 6.2.2013

   
  8. schůze
  č. 175 - závěrečné usnesení přijato
  25.4.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (14.08.2013)
  IPEX

  nabídka a poptávkaaukční prodejzměna klimatusnižování plynných emisíobchodovatelné emisní povolenískleníkový plyn
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Michal Krb
  N 014/09
  Návrh doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi

  (17585/12)
  COM (2012) 729

  Česká verze
  doručena dne 10.12.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Antonín Maštalíř

  27.3.2013
  č. 83 N 014/09/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo práce a sociálních věcí 8. schůze
  č. 178 - závěrečné usnesení přijato
  25.4.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (18.09.2013)
  IPEX

  předčasné ukončení studiazačlenění do společnostinezaměstnanost mladýchpráce mládežepřístup k zaměstnánímladý člověkpřístup k povolání
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Štěpán Černý
  K 015/09
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření rámce pro kvalitu stáží - Druhá fáze konzultace se sociálními partnery na evropské úrovni podle článku 154 Smlouvy o fungování Evropské unie

  (17578/12)
  COM (2012) 728

  Česká verze
  doručena dne 10.12.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Antonín Maštalíř

  27.3.2013
  č. 83 K 015/09/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo práce a sociálních věcí 8. schůze
  č. 178 - závěrečné usnesení přijato
  25.4.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (18.09.2013)
  IPEX

  zaškolovánínorma kvalitypřístup k zaměstnánínezaměstnanost mladýchmobilita pracovní sílyvytváření pracovních příležitostípřístup k povolání
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Štěpán Černý
  K 016/09
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zapojení mladých lidí do zaměstnání

  (17575/12)
  COM (2012) 727

  Česká verze
  doručena dne 10.12.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Antonín Maštalíř

  27.3.2013
  č. 83 K 016/09/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo práce a sociálních věcí 8. schůze
  č. 178 - závěrečné usnesení přijato
  25.4.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (18.09.2013)
  IPEX

  přístup k povolánímobilita pracovní sílymladý člověkpřístup k zaměstnánípráce mládeženezaměstnanost mladýchzaškolování
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Štěpán Černý
  K 018/09
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Účelnost právních předpisů EU

  (17784/12)
  COM (2012) 746

  Česká verze
  doručena dne 14.12.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Josef Táborský

  27.3.2013
  č. 82 K 018/09/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Úřad vlády 8. schůze
  č. 176 - závěrečné usnesení přijato
  25.4.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (08.08.2013)
  IPEX

  uplatňování právních předpisů EUlegislativní proces EUspolečný zájemkonsolidace práva EU
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Dita Voleská
  K 020/09
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální agenda pro Evropu - digitalizace jako hnací síla evropského růstu

  (17963/12)
  COM (2012) 784

  Česká verze
  doručena dne 19.12.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Jaroslav Doubrava

  27.3.2013
  č. 77 K 020/09/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo vnitra 8. schůze
  č. 173 - závěrečné usnesení přijato
  25.4.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (17.09.2013)
  IPEX

  výzkum a vývojochrana údajůveřejná službadigitalizace dokumentůinternetjednotný trhvytváření pracovních příležitostínovinkahospodářský růstinformační technologiekonkurenceschopnost
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Štěpán Černý