Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
26. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 417 - Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
 • 418 - Školský zákon
 • 419 - Zákon o sociálních službách
 • 420 - Zákon - podmínky obchodování s povolenkami na emise
 • 421 - Občanský soudní řád
 • 424 - Zákon o rozpočtových pravidlech
 • 425 - Zákon o vyvlastnění
 • 426 - Horní zákon
 • 427 - Zákon o doplňkovém penzijním spoření
 • 428 - Zákon o některých opatřeních - trestná činnost
 • 429 - Zákon o Státním pozemkovém úřadu
 • 430 - Zákon o audiovizi
 • 433 - Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 434 - Zákon o spotřebních daních

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 422 - Zákoník práce
 • 423 - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

senátní návrh zákona

 • 385 - Senátní návrh - změna zákonů - karta soc. systémů
 • 392 - Zákon o ochraně zemědělského půdního - senátní návrh
 • 404 - Novela volebního zákona - senátní návrh
 • 405 - Zákon o obcích - senátní
 • 406 - Zákon o matrikách - senátní
 • 432 - Zákoník práce - senátní

mezinárodní smlouva

 • 336 - Protokol ČR - Rakousko - zamezení dvojímu zdanění
 • 345 - Smlouva ČR Kolumbie - dvojí zdanění
 • 359 - Smlouva ČR - Saudská Arábie - dvojí zdanění
 • 367 - Smlouva ČR - Izrael - letecká doprava
 • 368 - Úmluva Mezinárodní organizace práce
 • 380 - Úmluva BUNKERS
 • 386 - Dohoda ČR Makedonie - silniční doprava
 • 389 - Změny Dohod MMF
 • 393 - Smlouva ČR-Černá hora - boj proti trest. činnosti
 • 394 - Smlouva - ochrana svědků
 • 403 - Dohoda EU USA o letecké dopravě

jiný

 • 370 - Výroční zpráva ÚSTR za rok 2011
 • 436 - Předběžný souhlas - Pericles 2020
 • 438 - Informace delegací 8. FO
 • 439 - Informace komisí
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
336

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací "Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze", který byl podepsán ve Vídni dne 9. března 2012

336/1 VHZD 336/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 26. schůze č.759  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Rakousko, dvojí zdanění, daňová úmluva
345

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012

345/1 VHZD 345/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 26. schůze č.760  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Kolumbie, Česká republika, zkrácení daně, dvojí zdanění, daňová úmluva
359

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012

359/1 VHZD 359/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)
  Jaromír Strnad (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 26. schůze č.761  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  367

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsané v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsaná v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991

  367/1 VHZD 367/2 VZOB Pavel Dobeš(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 26. schůze č.743  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Izrael, Česká republika
  368

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 201 o pracovnících v cizí domácnosti spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci

  368/1 VZSP 368/2 VZOB Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Milan Pešák (VZSP) Pavel Lebeda (VZOB) 26. schůze č.740  - bere na vědomí
  Podán: organizace práce, pracovní podmínky, Mezinárodní organizace práce, Česká republika, pomocná síla, bezpečnost při práci, dovolená na zotavenou, stěhování za prací, domácí hospodaření
  370

  Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2011

  370/1 UPV 370/2 VVVK 370/3 VVVK Naděžda Kavalírová
   Miroslav Nenutil (UPV) Petr Bratský (VVVK) 26. schůze č.770  - bere na vědomí
   Podán:
   380

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001 (úmluva BUNKERS)

   380/1 VHZD 380/2 VZOB Pavel Dobeš(ministr dopravy)
    Adolf Jílek (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 26. schůze č.744  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    385

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, Boženy Sekaninové a dalších, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

    385/1 VZSP 385/2 VHZD Zdeněk Škromach (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Zdeněk Besta (senátor)Petr Gawlas (senátor)Jaromír Strnad (senátor)Jan Hajda (senátor)Karel Korytář (senátor)Jan Žaloudík (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Miloš Malý (senátor)Miloš Janeček (senátor)Eva Richtrová (senátorka)Miluše Horská (VZSP) Josef Řihák (VHZD) 26. schůze č.768  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, poštovní finanční služby, zdravotně postižený člověk, sociální dávky, elektronické bankovnictví, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, mateřský příspěvek, elektronické peníze
    386

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě

    386/1 VHZD 386/2 VZOB Pavel Dobeš(ministr dopravy)Jaromír Strnad (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 26. schůze č.745  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, mezinárodní doprava, silniční doprava, Makedonie, mezinárodní silniční doprava
    389

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu ze dne 10. listopadu 2010 číslo 66-2 o reformě Výkonné rady

    389/1 VHZD 389/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 26. schůze č.762  - schvaluje
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, Mezinárodní měnový fond, revize dohody, Evropská měnová úmluva
    392

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Veroniky Vrecionové a dalších, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

    392/1 VHZD 392/2 UPV 392/3 VUZP Veronika Vrecionová (senátorka)Jiří Bis (senátor)Pavel Eybert (senátor)Adolf Jílek (senátor)Miloš Malý (senátor)Petr Pakosta (senátor)Petr Šilar (VHZD) Martin Tesařík (VUZP) Miroslav Škaloud (UPV) 26. schůze č.766  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: inženýrské stavitelství, ochrana půdy, zemědělská půda, zemědělská daň, služba ve veřejném zájmu
    393

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 22. června 2012 v Podgorici

    393/1 UPV 393/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 26. schůze č.778  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: veřejná bezpečnost, Česká republika, Černá Hora, boj proti zločinnosti, policejní spolupráce, trestná činnost, veřejný pořádek
    394

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o spolupráci v oblasti ochrany svědků, podepsaná dne 24. května 2012 na Štiříně

    394/1 UPV 394/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 26. schůze č.779  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: veřejná bezpečnost, Česká republika, boj proti zločinu, policejní spolupráce, právní pomoc, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní stíhání, výslech svědka, soudní dokazování
    403

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a Doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě

    403/1 VHZD 403/2 VZOB Pavel Dobeš(ministr dopravy)Vítězslav Jonáš (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 26. schůze č.746  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Evropská unie, Spojené státy, Norsko, Island, Česká republika, civilní letectví
    404

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

    404/1 UPV Jiří Dienstbier (senátor)
     Miroslav Nenutil (UPV) 26. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.773  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory:
     405

     Návrh senátního návrhu zákona senátorek Jany Juřenčákové a Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

     Jana Juřenčáková (senátorka)Soňa Paukrtová (senátorka)
      26. schůze č.774  - zamítá
      Podán:
      406

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody a dalších, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      406/1 VUZP 406/2 UPV Richard Svoboda (senátor)Pavel Čáslava (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Daniela Filipiová (senátorka)Karel Šebek (senátor)Pavel Eybert (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Luděk Sefzig (senátor)
       Marta Bayerová (VUZP) Jaroslav Kubera (UPV) 26. schůze č.776  - přikazuje
       Podán: Lhůta pro výbory:
       417

       Návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů

       417/1 VZSP Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Milan Pešák (VZSP) 26. schůze č.737  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 463/2012 Sb. sociální zabezpečení, úrazové pojištění, zaměstnavatel, zaměstnanci, derogace, pracovní úraz, pojištění proti pracovnímu úrazu
       418

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

       418/1 VVVK Petr Fiala(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Marcel Chládek (VVVK) 26. schůze č.741  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2012 Sb. základní vzdělání, předškolní výchova, obec, financování z veřejných prostředků, povinná školní docházka
       419

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

       419/1 VZSP Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) 26. schůze č.738  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 384/2012 Sb. péče o seniory, sociální služby, péče o postižené osoby, sociální zařízení, sociální péče
       420

       Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

       420/1 VUZP 420/2 VHZD Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Miloš Vystrčil (VUZP) Jiří Bis (VHZD) 26. schůze č.735  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 383/2012 Sb. kontrola znečištění, snižování plynných emisí, obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn
       421

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

       421/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 26. schůze č.750  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 404/2012 Sb. soudní řízení, práva dítěte, elektronická správa, odvolání, rovné zacházení, hospitalizace, soud vyšší instance
       422

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

       422/1 VZSP Jiří Štětina(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Schwarz (VZSP) 26. schůze č.751  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 385/2012 Sb. odměňování, zdravotnické povolání, prémie, pomoc obětem neštěstí, zdravotní personál, první pomoc
       423

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

       423/1 VVVK 423/2 SKSP Václav Mencl(zástupce skupiny poslanců)Jiří Oberfalzer (VVVK) Jiří Oberfalzer (SKSP) 26. schůze č.783  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 406/2012 Sb. ochrana proti hluku, propagace, hluk, hluková zátěž, televize, rozhlasové vysílání, hladina hluku
       424

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

       424/1 VHZD 424/2 VUZP Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 26. schůze č.752  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 501/2012 Sb. finanční řízení, rozpočtová pravidla, státní rozpočet, informační systém pro potřeby řízení
       425

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.

       425/1 VUZP 425/2 VHZD 425/3 UPV Kamil Jankovský(ministr pro místní rozvoj)Stanislav Juránek (VUZP) Veronika Vrecionová (VHZD) Miloš Malý (UPV) 26. schůze č.771  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 405/2012 Sb. vlastnictví, vodohospodářské stavby, převod vlastnictví, nemovitost, vyvlastnění, inženýrské stavby, služba ve veřejném zájmu, parcela
       426

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

       426/1 VHZD 426/2 UPV Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) Miroslav Nenutil (UPV) 26. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: produkty důlního dobývání, nerostné zdroje, soukromý majetek, důlní provoz, služba ve veřejném zájmu
       427

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony

       427/1 VHZD 427/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Miroslav Nenutil (UPV) 26. schůze č.754  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 403/2012 Sb. sociální zabezpečení, finanční instituce se zvláštním posláním, povinné úspory, všeobecné zdravotní pojištění, důchodový plán, pojistný nárok, penzijní připojištění
       428

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

       428/1 VHZD 428/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Karel Korytář (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 26. schůze č.755  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 377/2012 Sb. boj proti zločinu, přeshraniční spolupráce, celní spolupráce, trestná činnost, praní špinavých peněz, terorismus, organizovaný zločin
       429

       Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

       429/1 VHZD 429/2 UPV 429/3 VUZP Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) Miroslav Antl (UPV) 26. schůze č.780  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 503/2012 Sb. činnost základních institucí, výkonný orgán, zemědělská nemovitost, nemovitost, pravomoc instituce, systém vlastnictví půdy, půda ve vlastnictví státu
       430

       Návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

       430/1 VVVK 430/2 SKSP Alena Hanáková(ministr kultury)Jiří Oberfalzer (VVVK) Jiří Oberfalzer (SKSP) 26. schůze č.782  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 496/2012 Sb. audiovizuální dokument, filmový průmysl, audiovizuální politika, audiovizuální produkce
       432

       Návrh senátního návrhu zákona senátora Miloše Vystrčila a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

       432/1 VZSP Miloš Vystrčil (senátor)Vítězslav Jonáš (senátor)Jiřina Rippelová (senátorka)Petr Vícha (senátor)Božena Sekaninová (VZSP) 26. schůze č.784  - přikazuje
       Podán: Lhůta pro výbory: pracovní právo, zákoník práce, pracovní poměr na dobu určitou
       433

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       433/1 VHZD 433/2 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) 26. schůze č.756  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 502/2012 Sb. fiskální politika, daň z přidané hodnoty, daňové orgány, daňový poplatník, fakturace, sazba DPH
       434

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       434/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Adolf Jílek (VHZD) 26. schůze č.757  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 407/2012 Sb. spotřební daň, tabák, chemický alkohol, minerální olej
       436

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. ?/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání ("program Pericles 2020") na nezúčastněné členské státy

       436/1 VEU 436/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Luděk Sefzig (VEU) Miroslav Antl (UPV) 26. schůze č.758  - vyslovuje souhlas
       Podán: profesní příprava, evropská měna, Česká republika, padělání, vzdělávací program, euro, podvody poškozující EU, podvod
       438

       Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 8. funkční období

        
        26. schůze č.787  - bere na vědomí
        Podán:
        439

        Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2012

         
         26. schůze č.786  - bere na vědomí
         Podán:
         Tisky EU
         Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
         N 154/08
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES

         (7619/12)
         KOM (2012) 73

         Česká verze
         doručena dne 15.3.2012
         Historie tisku EU
         VEU
         Jana Juřenčáková

         27.6.2012
         č. 297 N 154/08/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 6.6.2012

          
         26. schůze
         č. 763 - závěrečné usnesení přijato
         25.10.2012
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (24.04.2013)
         IPEX

         právní postaveníemise cenných papírůcenné papíryobchodní referentochrana údajůtržní kapitalizaceburzovní obchodfinanční institucejednotný trhfinanční právooficiální trh
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jiří Kautský
         K 157/08
         Zelená kniha Stínové bankovnictví

         (7988/12)
         KOM (2012) 102

         Česká verze
         doručena dne 22.3.2012
         Historie tisku EU
         VEU
         Jana Juřenčáková

         27.6.2012
         č. 298 K 157/08/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financí 26. schůze
         č. 764 - závěrečné usnesení přijato
         25.10.2012
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (29.05.2013)
         IPEX

         finanční institucefinanční politikabankovní systémdohled nad trheminvestiční společnostřízení obchodu
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jiří Kautský
         K 161/08
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst

         (9309/12)
         KOM (2012) 173

         Česká verze
         doručena dne 27.4.2012
         Historie tisku EU
         VEU
         Antonín Maštalíř

         14.8.2012
         č. 307 K 161/08/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo práce a sociálních věcíVZSP
         • Usnesení přijato
         • 11.7.2012

          
         26. schůze
         č. 739 - závěrečné usnesení přijato
         24.10.2012
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (30.04.2013)
         IPEX

         změna zaměstnánípolitika zaměstnanosti EUtrh prácejednotný trhboj proti nezaměstnanostirekvalifikacevytváření pracovních příležitostíudržení pracovní příležitosti
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Štěpán Černý
         K 165/08
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o evropském inovačním partnerství v oblasti hospodaření s vodou

         (10032/12)
         KOM (2012) 216

         Česká verze
         doručena dne 24.5.2012
         Historie tisku EU
         VEU
         Miroslav Krejča

         14.8.2012
         č. 308 K 165/08/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo životního prostředíVUZP
         • Usnesení přijato
         • 11.7.2012

          
         26. schůze
         č. 736 - závěrečné usnesení přijato
         24.10.2012
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (24.04.2013)
         IPEX

         spolupráce v oblasti životního prostředívodní hospodářstvívodohospodářské stavbyrozvod vodynovinkavodní zdrojehydrologietechnická spolupráce
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Michal Krb
         N 166/08
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu

         (10977/12)
         KOM (2012) 238

         Česká verze
         doručena dne 8.6.2012
         Historie tisku EU
         VEU
         Jana Juřenčáková

         12.9.2012
         č. 318 N 166/08/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo vnitra 26. schůze
         č. 777 - závěrečné usnesení přijato
         26.10.2012
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (18.03.2013)
         IPEX

         informace pro spotřebitelezpracování datinternetová adresaelektronický dokumentposkytování služebpočítačová kriminalitajednotný trhelektronický podpis
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Štěpán Černý
         N 167/08
         Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zakládá rámec pro ozdravení a řešení problémů úvěrových institucí a investičních společností a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010

         (11066/12)
         KOM (2012) 280

         Anglická verze
         doručena dne 8.6.2012
         Česká verze
         doručena dne 2.7.2012
         Historie tisku EU
         VEU
         Jana Juřenčáková

         14.8.2012
         č. 310 N 167/08/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 8.8.2012

          
         26. schůze
         č. 765 - závěrečné usnesení přijato
         25.10.2012
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (06.08.2013)
         IPEX

         hospodářská recesefinanční institucebankovní systémstrukturální úpravafinanční plánovánífinanční intervencehospodářská obnovastabilizace hospodářství
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jiří Kautský
         K 170/08
         Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v roce 2011

         (11150/12)
         KOM (2012) 279

         Česká verze
         doručena dne 8.6.2012
         Historie tisku EU
         VEU
         Miroslav Krejča

         12.9.2012
         č. 326 K 170/08/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 26. schůze
         č. 742 - závěrečné usnesení přijato
         24.10.2012
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         způsob financováníčlenský stát EUvědecká spolupráceaplikovaný výzkumnovinkaprogram EUvýzkum a vývoj
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Štěpán Černý
         J 172/08
         Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2015

         (10534/12)
         KOM (2012) 303

         Česká verze
         doručena dne 5.6.2012
         Historie tisku EU
         VEU
         Luděk Sefzig

         14.8.2012
         č. 312 J 172/08/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 8.8.2012

         VVVK
         • Usnesení přijato
         • 14.8.2012

          
         26. schůze
         č. 749 - závěrečné usnesení přijato
         24.10.2012
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         správní reformavyrovnanost rozpočtupředškolní výchovaveřejné výdajeČeská republikazprostředkovatelna prácepodmínky pro odchod do důchodureforma školstvídůchodový plánkorupcerozpočtový schodek
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jiří Kautský
         N 175/08
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES

         (12751/12)
         KOM (2012) 369

         Česká verze
         doručena dne 20.7.2012
         Historie tisku EU
         VEU
         Zdeněk Besta

         12.9.2012
         č. 320 N 175/08/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zdravotnictví 26. schůze
         č. 781 - závěrečné usnesení přijato
         26.10.2012
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (21.02.2013)
         IPEX

         bioetikaléksladění noremlékařský výzkumpokus na lidechpovolení k prodejitestovánísprávní formality
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Štěpán Černý
         N 176/08
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020

         (12733/12)
         KOM (2012) 393

         Česká verze
         doručena dne 20.7.2012
         Historie tisku EU
         VEU
         Miroslav Krejča

         12.9.2012
         č. 319 N 176/08/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo průmyslu a obchodu 26. schůze
         č. 772 - závěrečné usnesení přijato
         25.10.2012
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (24.04.2013)
         IPEX

         změna klimatusilniční dopravamotorové vozidloskleníkový plynznečišťování motorovými vozidlysnižování plynných emisí
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Michal Krb
         N 177/08
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020

         (12747/12)
         KOM (2012) 394

         Česká verze
         doručena dne 20.7.2012
         Historie tisku EU
         VEU
         Miroslav Krejča

         12.9.2012
         č. 319 N 177/08/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo průmyslu a obchodu 26. schůze
         č. 772 - závěrečné usnesení přijato
         25.10.2012
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (24.04.2013)
         IPEX

         užitkové vozidlomotorové vozidlotechnické předpisy a normyskleníkový plynekologická normasnižování plynných emisí
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Michal Krb
         K 178/08
         Výroční zpráva za rok 2011 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

         (12676/12)
         KOM (2012) 375

         Česká verze
         doručena dne 17.7.2012
         Historie tisku EU
         VEU
         Luděk Sefzig

         12.9.2012
         č. 323 K 178/08/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Úřad vlády 26. schůze
         č. 748 - závěrečné usnesení přijato
         24.10.2012
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (18.03.2013)
         IPEX

         vytváření pracovních příležitostívýměna informacívztahy mezi institucemi (EU)COSAChospodářská receseEvropská komise
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Adéla Šuchmanová