Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
23. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 349 - Zákon o ochraně spotřebitele
 • 350 - Zákon o účetnictví
 • 351 - Zákon - veřejná podpora
 • 352 - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • 353 - Zákon o bankách
 • 356 - Zákon o ozbrojených silách ČR
 • 357 - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • 358 - Návrh zákona o kontrole

senátní návrh zákona

 • 248 - Senátní návrh - zákon o sdružování v pol. stranách
 • 312 - Veřejném zdravotním pojištění - senátní návrh
 • 343 - Zákon o Českém národním povstání
 • 360 - Zákon o zdravotních službách
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 354 - Zákon o rybníkářství

mezinárodní smlouva

 • 258 - Smlouva ČR - Rakousko - změna hranic
 • 309 - Dohoda ČR - Katar o letecké dopravě
 • 311 - Úmluva protiprávní činy v letectví
 • 316 - Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy
 • 319 - Změna dohody EBRD

jiný

 • 338 - Zpráva o činnosti VOP 2011
 • 339 - Konvergenční program ČR
 • 344 - Petice "Za zachování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení v Žatecké nemocnici"
 • 362 - Působení sil AČR v zahraničí - 2013, 2014, 2015
 • 366 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

ústavní zákon

 • 355 - Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskem
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
248

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

248/1 UPV 248/4 UPV 248/2 VHZD 248/3 VUZP 248/5 VHZD 248/6 VUZP Jiří Dienstbier (senátor)Milan Štěch (senátor)Jiřina Rippelová (senátor)Petr Vícha (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Václav Koukal (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Pithart (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Alena Gajdůšková (senátorka)Miroslav Nenutil (UPV) Josef Řihák (VHZD) Martin Tesařík (VUZP) 23. schůze č.662  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: volby, financování strany, volební kampaň, volební výdaje, financování voleb
258

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001, podepsaná dne 3. listopadu 2011 v Praze

258/1 UPV 258/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)Miloš Malý (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 23. schůze č.647  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Rakousko, územní suverenita, hranice
309

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě

309/1 VHZD 309/2 VZOB Pavel Dobeš(ministr dopravy)
  Petr Pakosta (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 23. schůze č.655  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  311

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokol doplňující Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel

  311/1 VHZD 311/2 UPV 311/3 VZOB Pavel Dobeš(ministr dopravy)Petr Pakosta (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) Miroslav Nenutil (UPV) 23. schůze č.656  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Mezinárodní organizace pro civilní letectví, Česká republika, civilní letectví, vzdušná bezpečnost
  312

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Palečkové a dalších, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  312/1 VZSP 312/2 UPV Alena Palečková (senátorka)Milan Pešák (senátor)Zdeněk Schwarz (senátor)Radek Sušil (senátor)Miloš Janeček (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Daniela Filipiová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Přemysl Sobotka (senátor)Petr Guziana (VZSP) Václav Vlček (UPV) 23. schůze č.666  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění
  316

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

  316/1 VUZP 316/2 VZOB Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) Pavel Lebeda (VZOB) 23. schůze č.657  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, Česká republika, chemický výrobek, nebezpečná látka, ratifikace dohody, zdravotní riziko, pesticidy, prevence environmentálních rizik
  319

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137 a č. 138 ze dne 30. září 2011

  319/1 VHZD 319/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Tomáš Kladívko (VZOB) 23. schůze č.651  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  338

  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011

  338/1 VVVK 338/2 UPV Pavel Varvařovský(Veřejný ochránce práv)
   Hana Doupovcová (VVVK) Miroslav Antl (UPV) 23. schůze č.632  - schvaluje
   Podán:
   339

   Konvergenční program České republiky

   339/1 VHZD 339/2 VEU Petr Nečas(předseda vlády)
    Jan Hajda (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) 23. schůze č.636  - schvaluje
    Podán:
    343

    Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. ____/2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích

    343/1 VVVK Miroslav Nenutil (senátor)Milan Štěch (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Petr Pithart (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Petr Bratský (senátor)Tomáš Töpfer (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Jaromír Jermář (VVVK) 23. schůze č.663  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: válka, státní svátek
    344

    Petice "Za zachování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení v Žatecké nemocnici"

    344/1 VVVK Petr Antoni, Erich Knoblauch, Jaroslav Todt
     Marcel Chládek (VVVK) 23. schůze č.644  - schvaluje
     Podán:
     349

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

     349/1 VHZD 349/2 UPV Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Petr Šilar (VHZD) Miroslav Nenutil (UPV) 23. schůze č.652  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 238/2012 Sb. textilní výrobek, ochrana spotřebitele, textilní vlákno, označení výrobku
     350

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     350/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) 23. schůze č.649  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 239/2012 Sb. účetnictví, finanční účetnictví
     351

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.

     351/1 VHZD 351/2 UPV 351/3 VVVK Petr Nečas(předseda vlády)Jiří Bis (VHZD) Miloš Janeček (VVVK) Dagmar Zvěřinová (UPV) 23. schůze č.633  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 236/2012 Sb. podpůrná politika, obchodní informace, podpora podnikání, průmyslová politika EU, financování pomoci, státní podpora, důvěrná informace
     352

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

     352/1 VHZD 352/2 UPV Petr Bendl(ministr zemědělství)Josef Řihák (VHZD) Václav Vlček (UPV) 23. schůze č.627  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 359/2012 Sb. hospodářská zvířata, zdraví zvířat, ochrana zvířat, chov zvířat
     353

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     353/1 VHZD 353/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Tomáš Kladívko (VZOB) 23. schůze č.650  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2012 Sb. finanční instituce, bankovnictví, banka, bankovní právo, cenné papíry, centrální banka, nucená správa
     354

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

     354/1 VHZD Jaroslav Palas(zástupce Moravskoslezského kraje)Jan Hajda (VHZD) 23. schůze č.641  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 237/2012 Sb. rybářská politika, trestný čin, chov ryb, regionální orgány státní správy, rybářské obhospodařování, sladkovodní rybolov, správní delikt
     355

     Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

     355/1 VZOB 355/2 UPV Jan Kubice(ministr vnitra)Jozef Regec (VZOB) Miloš Malý (UPV) 23. schůze č.646  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 235/2012 Sb. Česká republika, Rakousko, hranice
     356

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

     356/1 VZOB Alexandr Vondra(ministr obrany)Jaroslav Sykáček (VZOB) 23. schůze č.629  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2012 Sb. letecká doprava, armáda, humanitární pomoc, profesionální armáda, letadlo
     357

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

     357/1 VZSP 357/2 UPV Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 23. schůze č.667  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 225/2012 Sb. pracovní podmínky, pracovní právo, bezpečnost při práci, zdraví na pracovišti
     358

     Návrh zákona o kontrole (kontrolní řád)

     358/1 VHZD 358/2 UPV Jan Kubice(ministr vnitra)Vítězslav Jonáš (VHZD) Jiřina Rippelová (UPV) 23. schůze č.648  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2012 Sb. veřejná správa, správní spolupráce, orgány veřejné správy, správní dohled, pravomoc výkonné moci, průhlednost rozhodování, kontrolní moc, korupce, správní kontrola, kontrolní úřad
     360

     Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Gajdůškové, senátora Jana Žaloudíka a dalších, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

     360/1 VZSP 360/2 UPV Alena Gajdůšková (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Radek Sušil (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Alena Dernerová (VZSP) Václav Vlček (UPV) 23. schůze č.660  - schvaluje senátní návrh zákona
     Podán: Lhůta pro výbory: práva pacienta, práva dítěte, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotnické zařízení
     362

     Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015

     362/1 VZOB Alexandr Vondra(ministr obrany)Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)
      Jozef Regec (VZOB) 23. schůze č.630  - vyslovuje souhlas
      Podán:
      364

      Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

      364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
       Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 23. schůze č.670  - přikazuje
       odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
       Podán:
       366

       Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

       Milan Štěch(senátor)
        23. schůze č.664  - schvaluje
        Podán:
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        N 125/08
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 - rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020)

        (17933/11)
        KOM (2011) 809

        Česká verze
        doručena dne 8.12.2011
        Historie tisku EU
        VEU
        Miroslav Krejča

        23.5.2012
        č. 274 N 125/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 18.4.2012

         
        23. schůze
        č. 638 - závěrečné usnesení přijato
        13.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        financování EUvýzkum a vývojtechnická spoluprácenovinkavědecká spoluprácemalé a střední podnikykonkurenceschopnostvýzkumná politika EU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        N 126/08
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 - rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020)

        (17934/11)
        KOM (2011) 810

        Česká verze
        doručena dne 8.12.2011
        Historie tisku EU
        VEU
        Miroslav Krejča

        23.5.2012
        č. 274 N 126/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 18.4.2012

         
        23. schůze
        č. 638 - závěrečné usnesení přijato
        13.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        soutěžní řízenífinancování EUvýzkum a vývojosoba samostatně výdělečně činnánovinkatechnická spoluprácevědecká spoluprácemalé a střední podnikyvýzkumná politika EU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        N 127/08
        Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014-2018), který doplňuje Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace

        (17936/11)
        KOM (2011) 812

        Česká verze
        doručena dne 8.12.2011
        Historie tisku EU
        VEU
        Miroslav Krejča

        23.5.2012
        č. 275 N 127/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVHZD
        • Usnesení přijato
        • 10.5.2012

        VVVK
        • Usnesení přijato
        • 18.4.2012

         
        23. schůze
        č. 640 - závěrečné usnesení přijato
        13.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        technická spoluprácejaderný výzkumjaderná technologiefinancování EUpartnerství mezi veřejným a soukromým sektoremvýzkumná politika EUmalé a střední podnikyjaderná bezpečnostvědecká spolupráce
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        N 128/08
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut

        (18090/11)
        KOM (2011) 817

        Česká verze
        doručena dne 8.12.2011
        Historie tisku EU
        VEU
        Miroslav Krejča

        23.5.2012
        č. 273 N 128/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 18.4.2012

         
        23. schůze
        č. 637 - závěrečné usnesení přijato
        13.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        organizace EUnovinkavýzkumný ústavvysokoškolské vzdělánívýzkumná politika EU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        K 129/08
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Horizont 2020 - Rámcový program pro výzkum a inovace

        (17932/11)
        KOM (2011) 808

        Česká verze
        doručena dne 8.12.2011
        Historie tisku EU
        VEU
        Miroslav Krejča

        23.5.2012
        č. 274 K 129/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 18.4.2012

         
        23. schůze
        č. 638 - závěrečné usnesení přijato
        13.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        výzkum a vývojtechnická spoluprácenovinkavědecká spoluprácemalé a střední podnikyvýzkumná politika EU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        N 130/08
        Návrh rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 - rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020)

        (17935/11)
        KOM (2011) 811

        Česká verze
        doručena dne 8.12.2011
        Historie tisku EU
        VEU
        Miroslav Krejča

        23.5.2012
        č. 274 N 130/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 18.4.2012

         
        23. schůze
        č. 638 - závěrečné usnesení přijato
        13.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        novinkatechnická spoluprácevýzkum a vývojfinancování EUvýzkumná politika EUkonkurenceschopnostmalé a střední podnikyvědecká spoluprácetechnologie
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        N 131/08
        Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): přínos EIT pro inovativnější Evropu

        (18091/11)
        KOM (2011) 822

        Česká verze
        doručena dne 8.12.2011
        Historie tisku EU
        VEU
        Miroslav Krejča

        23.5.2012
        č. 273 N 131/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 18.4.2012

         
        23. schůze
        č. 637 - závěrečné usnesení přijato
        13.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        výzkum a vývojfinancování EUorganizace EUnovinkavýzkumný ústavvýzkumná politika EU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        K 133/08
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energetický plán do roku 2050

        (18597/11)
        KOM (2011) 885

        Česká verze
        doručena dne 16.12.2011
        Historie tisku EU
        VEU
        Miroslav Škaloud

        2.5.2012
        č. 268 K 133/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
        • Usnesení přijato
        • 27.3.2012

        VUZP
        • Projednávání přerušeno
        • 15.2.2012

        • Usnesení přijato
        • 28.3.2012

         
        23. schůze
        č. 653 - závěrečné usnesení přijato
        14.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (20.02.2013)
        IPEX

        zásobování energiíbioenergieplynobchodovatelné emisní povoleníúspora energieelektrická energievýzkum a vývojsnižování plynných emisízměna klimatuvýkonnost energetikyobnovitelná energiefosilní palivocena energiejaderná politika
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Michal Krb
        N 136/08
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí

        (18960/11)
        KOM (2011) 897

        Česká verze
        doručena dne 21.12.2011
        Historie tisku EU
        VEU
        Josef Táborský

        2.5.2012
        č. 266 N 136/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo pro místní rozvoj 23. schůze
        č. 665 - závěrečné usnesení přijato
        14.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (13.12.2012)
        IPEX

        dohoda o provedení pracísubdodávkapřidělení zakázkytechnická překážkavypsání soutěžesoutěžní řízenísvoboda poskytovat službyoprávnění k výkonu službyjednotný trhprůhlednost administrativy
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        N 137/08
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek

        (18966/11)
        KOM (2011) 896

        Česká verze
        doručena dne 22.12.2011
        Historie tisku EU
        VEU
        Josef Táborský

        2.5.2012
        č. 266 N 137/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo pro místní rozvoj 23. schůze
        č. 665 - závěrečné usnesení přijato
        14.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (13.12.2012)
        IPEX

        dohoda o provedení pracídohoda o službáchpřidělení zakázkyveřejné výdajemalé a střední podnikydohoda o dodávkách
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        N 138/08
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

        (18964/11)
        KOM (2011) 895

        Česká verze
        doručena dne 22.12.2011
        Historie tisku EU
        VEU
        Josef Táborský

        2.5.2012
        č. 266 N 138/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo pro místní rozvoj 23. schůze
        č. 665 - závěrečné usnesení přijato
        14.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (13.12.2012)
        IPEX

        přidělení zakázkypotřeba energiedopravní síťpoštovní službatrvale udržitelný rozvojrozvod vodyhospodářský růst
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        K 147/08
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu

        (6487/12)
        KOM (2012) 60

        Česká verze
        doručena dne 15.2.2012
        Historie tisku EU
        VEU
        Miroslav Krejča

        6.6.2012
        č. 290 K 147/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo zemědělství 23. schůze
        č. 628 - závěrečné usnesení přijato
        13.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (03.01.2013)
        IPEX

        trvale udržitelný rozvojzemědělský výzkumvýzkumná politika EUzměna klimatunovinkahospodaření se zdrojizachování zdrojů
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        K 148/08
        Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Provádění tematické strategie pro ochranu půdy a probíhající činnosti

        (6532/12)
        KOM (2012) 46

        Česká verze
        doručena dne 17.2.2012
        Historie tisku EU
        VEU
        Miroslav Krejča

        6.6.2012
        č. 288 K 148/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředí 23. schůze
        č. 659 - závěrečné usnesení přijato
        14.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (14.12.2012)
        IPEX

        znečišťování půdyzemědělské využívání půdytrvale udržitelný rozvojochrana půdydezertifikacebiologická diverzitapůdní zdroje
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Michal Krb
        K 150/08
        Zpráva Komise - Zpráva o překážkách obchodu a investic (2012)

        (6802/12)
        KOM (2012) 70

        Česká verze
        doručena dne 22.2.2012
        Historie tisku EU
        VEU
        Josef Táborský

        2.5.2012
        č. 267 K 150/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo průmyslu a obchodu 23. schůze
        č. 654 - závěrečné usnesení přijato
        14.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (29.04.2013)
        IPEX

        investice do zahraničíevropský podnikIndiemezinárodní trhČínaSpojené státypřístup na trhRuskoJaponskoMercosurzahraniční obchodspolečná obchodní politika
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jiří Kautský
        N 152/08
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění

        (7315/12)
        KOM (2012) 84

        Česká verze
        doručena dne 7.3.2012
        Historie tisku EU
        VEU
        Josef Táborský

        23.5.2012
        č. 272 N 152/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo zdravotnictvíVZSP
        • Usnesení přijato
        • 16.5.2012

         
        23. schůze
        č. 645 - závěrečné usnesení přijato
        14.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (20.02.2013)
        IPEX

        státní zdravotní službanáklady na zdravíprůhlednost administrativyfarmaceutické nákladylékrovné zacházenívolný pohyb zbožíkontrola léčiv
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        K 155/08
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Účetní pravidla pro využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v závazcích Unie v oblasti změny klimatu

        (7640/12)
        KOM (2012) 94

        Česká verze
        doručena dne 15.3.2012
        Historie tisku EU
        VEU
        Miroslav Krejča

        6.6.2012
        č. 289 K 155/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředí 23. schůze
        č. 658 - závěrečné usnesení přijato
        14.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (25.01.2013)
        IPEX

        účty agrárního sektoruhospodaření se zdrojiobnovitelná energiezměna klimatusnižování plynných emisítrvale udržitelný rozvojagrární sektorzprostředkování datekologická normazemědělsko-potravinářský sektorpěstování lesůúčetní systémskleníkový plyn
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Michal Krb
        N 156/08
        Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účetních pravidlech a akčních plánech týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvím

        (7639/12)
        KOM (2012) 93

        Česká verze
        doručena dne 15.3.2012
        Historie tisku EU
        VEU
        Miroslav Krejča

        6.6.2012
        č. 289 N 156/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředí 23. schůze
        č. 658 - závěrečné usnesení přijato
        14.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (25.01.2013)
        IPEX

        změna klimatusnižování plynných emisíobnovitelná energieúčty agrárního sektoruskleníkový plynúčetní systémpěstování lesůzemědělsko-potravinářský sektorekologická normazprostředkování datagrární sektor
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Michal Krb
        N 158/08
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

        (8040/12)
        KOM (2012) 131

        Česká verze
        doručena dne 26.3.2012
        Historie tisku EU
        VEU
        Jaroslav Doubrava

        6.6.2012
        č. 286 N 158/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo práce a sociálních věcí 23. schůze
        č. 668 - závěrečné usnesení přijato
        14.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (15.07.2013)
        IPEX

        pracovní podmínkysprávní sankcesprávní spoluprácesvoboda usazovánírovné zacházenípřeshraniční pracovníkzpřístupňování informacísvoboda poskytovat službyvolný pohyb pracovníků
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý
        N 160/08
        Návrh nařízení Rady o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb

        (8042/12)
        KOM (2012) 130

        Česká verze
        doručena dne 26.3.2012
        Historie tisku EU
        VEU
        Antonín Maštalíř

        6.6.2012
        č. 287 N 160/08/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo práce a sociálních věcí 23. schůze
        č. 669 - závěrečné usnesení přijato
        14.6.2012
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (14.03.2013)
        IPEX

        pracovní sporsvoboda poskytovat službysvoboda usazovánísociální dumpingprávo na stávkukolektivní vyjednávání
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Štěpán Černý