Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 123 - Zákon o ochraně utajovaných informací
 • 124 - Atomový zákon a zákon o správních poplatcích
 • 125 - Zákon o Celní správě České republiky
 • 126 - Zákon - zaměstnanecké penzijní připojištění
 • 127 - Zákon o loteriích
 • 128 - Atomový zákon
 • 129 - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
 • 130 - Zákon o hospodaření energií
 • 131 - Zákon o komoditních burzách
 • 134 - Zákon o námořní plavbě
 • 135 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • 136 - Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • 140 - Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
 • 145 - Zákón o rostlinolékařské péči
 • 146 - Zákon o vinohradnictví a vinařství
 • 147 - Zákon o veterinární péči
 • 148 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 132 - Jednací řád PS
 • 133 - Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
 • 137 - Zákon o rodině
 • 138 - Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
 • 139 - Zákon o informačních systémech veřejné správy

senátní návrh zákona

 • 143 - Zákon - zmírňují majetkové křivdy

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 142 - Zákon o obcích, krajích

mezinárodní smlouva

 • 70 - Charta Mezinárodního energetického fóra
 • 74 - Dohoda ES - Indonésie
 • 75 - Dohoda ČR - Srílanka o ochraně investic
 • 81 - Bezpečnostní smlouva ČR - Lucembursko
 • 82 - Rozhodnutí Evropské rady - změna článku 136
 • 106 - Dohoda mezi Evropskou unií - Gruzií
 • 107 - Evropsko-středomořská letecká dohoda

jiný

 • 105 - Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2010
 • 119 - Petice praxe není méně než vzdělání
 • 120 - Petice Zachraňte operu
 • 161 - Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Jiřího Lajtocha

senátní návrh schválený v PS

 • 141 - Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
70

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Charta Mezinárodního energetického fóra, podepsaná v Rijádu, Království Saudské Arábie dne 22. února 2011

70/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
70/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Adolf Jílek (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 10. schůze č.267  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
74

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé

74/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Tomáš Kladívko (VZOB) 10. schůze č.271  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
75

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. března 2011 v Praze

75/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
75/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 10. schůze č.292  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
81

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací, podepsaná v Praze dne 11. dubna 2011

81/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.286  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Lucembursko, Česká republika, zpřístupňování informací, výměna informací, důvěrná informace, státní tajemství, ochrana údajů
82

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

82/1 VZOB
82/2 VEU
 • doporučuje
82/3 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
82/4 SKUCR
 • zaujímá stanovisko
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Jiří Pospíšil (VZOB) Luděk Sefzig (VEU) Jiřina Rippelová (SKUCR) Jiřina Rippelová (UPV) 10. schůze č.273  - vrácen výborům k novému projednání
Podán: Lhůta pro výbory: Evropský měnový systém, Evropská unie, Česká republika, ratifikace dohody, eurozóna, euro
105

Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2010

105/1 VEU
 • doporučuje
Petr Nečas(předseda vlády)
  Luděk Sefzig (VEU) 10. schůze č.284  - bere na vědomí
  Podán:
  106

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru

  106/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  106/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Radek Šmerda(ministr dopravy)Pavel Dobeš(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Jaromír Štětina (VZOB) 10. schůze č.297  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Evropská unie, Gruzie, mezinárodní spolupráce, letecký provoz
  107

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hašimovským královstvím na straně druhé

  107/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  107/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Radek Šmerda(ministr dopravy)Pavel Dobeš(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 10. schůze č.298  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Evropská unie, Jordánsko, mezinárodní spolupráce
  119

  Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované pedagogické pracovníky - "Praxe není méně než vzdělání"

  119/1 VVVK
  • konstatuje
   
   Marcel Chládek (VVVK) 10. schůze č.277  - schvaluje
   Podán:
   120

   Petice za zachování souborů Státní opery Praha

   120/1 VVVK
   • konstatuje
    
    Jaromír Jermář (VVVK) 10. schůze č.279  - schvaluje
    Podán:
    123

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    123/1 VZOB
    • schvaluje
    123/2 UPV
    • schvaluje
    Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Jirsa (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 10. schůze č.283  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2011 Sb. normalizace, informační legislativa, konzultování informace
    124

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    124/1 VHZD
    • schvaluje
    124/2 VUZP
    • schvaluje
    Petr Nečas(předseda vlády)Vítězslav Jonáš (VHZD) Jan Horník (VUZP) 10. schůze č.261  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2011 Sb. jaderná elektrárna, mírové využití energie, jaderné právo, jaderná bezpečnost, ionizující záření
    125

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

    125/1 VHZD
    • schvaluje
    125/2 UPV
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 10. schůze č.288  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 252/2011 Sb. celní politika, celní právo, harmonizace cel, informační technologie
    126

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

    126/1 VHZD
    • schvaluje
    126/2 UPV
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Miloš Malý (UPV) 10. schůze č.289  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 260/2011 Sb. finanční instituce, sociální zabezpečení, jednotný trh, migrující pracovník, příjmová politika, evropský podnik, zaměstnanec, Evropské společenství, volný pohyb pracovníků, důchodový plán, zdravotní pojištění
    127

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    127/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    127/2 VUZP
    • pozměňovací návrhy
    127/3 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Petr Vícha (VUZP) Soňa Paukrtová (UPV) 10. schůze č.290  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2011 Sb. povolení k prodeji, právní předpisy místní správy, hazardní hry, herna
    128

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    128/1 VHZD
    • schvaluje
    128/2 VUZP
    • schvaluje
    128/3 UPV
    • schvaluje
    Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Vítězslav Jonáš (VHZD) Jan Horník (VUZP) Jaroslav Kubera (UPV) 10. schůze č.260  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 250/2011 Sb. jaderná energie, nakládání s odpadem, radioaktivní odpad, jaderné právo, chráněné území, obec, ionizující záření, skladování odpadu, obecní půda
    129

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

    129/1 VZOB
    • schvaluje
    129/2 UPV
    • schvaluje
    Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Alexandr Vondra(ministr obrany)Tomáš Kladívko (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 10. schůze č.262  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2011 Sb. vojenské vybavení, Evropská unie, právnická osoba, zahraniční obchod, obchod se zbraněmi, obchod v rámci EU, živnost, obchodní licence, střelná zbraň a střelivo, fyzická osoba
    130

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

    130/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    130/2 VUZP
    • pozměňovací návrhy
    Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) 10. schůze č.263  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2011 Sb. energetická politika, hospodaření se zdroji, úspora energie, spotřeba energie, přibližování legislativy
    131

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

    131/1 VHZD
    • schvaluje
    131/2 UPV
    • schvaluje
    Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Jaromír Strnad (VHZD) Jiří Čunek (UPV) 10. schůze č.264  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2011 Sb. kapitálový trh, trh zboží, obchodní pravidla, správní kontrola, zbožová burza
    132

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

    132/1 UPV
    • schvaluje
    132/2 SKUCR
    • konstatuje
    Jan Husák(zástupce skupiny poslanců)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 10. schůze č.256  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 265/2011 Sb. elektronický dokument, jednací řád parlamentu, parlamentní tisky, dolní komora, elektronická správa dokumentů
    133

    Návrh zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu

    133/1 VZOB
    • schvaluje
    133/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Petr Tluchoř(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Palas (VZOB) Jiří Dienstbier (UPV) 10. schůze č.257  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2011 Sb. občanská neposlušnost, komunismus, autoritativní režim
    134

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

    134/1 VHZD
    • schvaluje
    Radek Šmerda(ministr dopravy)Pavel Dobeš(ministr dopravy)Petr Pakosta (VHZD) 10. schůze č.294  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2011 Sb. námořní doprava, námořní právo, loď, námořní plavba, lodní vlajka, dopravní nehoda
    135

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    135/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    135/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Radek Šmerda(ministr dopravy)Pavel Dobeš(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) Miloš Malý (UPV) 10. schůze č.295  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 297/2011 Sb. odborná kvalifikace, silniční doprava, řidičský průkaz, dopravní školení, volný pohyb osob, evropský řidičský průkaz
    136

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

    136/1 VUZP
    • schvaluje
    136/2 UPV
    • schvaluje
    Kamil Jankovský(ministr pro místní rozvoj)Jan Horník (VUZP) Jiřina Rippelová (UPV) 10. schůze č.299  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2011 Sb. regionální politika, regionální pomoc, regionální rozvoj
    137

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

    137/1 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Pavel Staněk(poslanec)Jiří Dienstbier (UPV) 10. schůze č.258  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: rodinné právo, rozvod, právo dozoru, ochrana dítěte
    138

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

    138/1 VHZD
    • schvaluje
    138/2 UPV
    • schvaluje
    Pavol Lukša(poslanec)Petr Šilar (VHZD) Jiřina Rippelová (UPV) 10. schůze č.259  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 251/2011 Sb. zemědělsko-potravinářský sektor, organizace trhu, agrární sektor, podpora trhu, intervenční nákupy
    139

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    139/1 VUZP
    • schvaluje
    139/2 UPV
    • schvaluje
    Jaroslav Krupka(zástupce skupiny poslanců)Miloš Vystrčil (VUZP) Jiří Čunek (UPV) 10. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 263/2011 Sb. veřejná správa, banka, informační systém, zpřístupňování informací, elektronická správa, výměna informací, ukládání a vyhledávání informací, hypoteční banka
    140

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů

    140/1 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 10. schůze č.287  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 301/2011 Sb. trestní odpovědnost, delikvence, trestní odpovědnost mladistvých, zvláštní výchovná péče, mladý člověk, zločinnost mládeže, dítě, soud pro mladistvé
    141

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

    141/1 VHZD
    • schvaluje
    141/2 UPV
    • schvaluje
    Jan Hajda (senátor)Petr Šilar (VHZD) Dagmar Zvěřinová (UPV) 10. schůze č.300  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2011 Sb. vlastnictví, soudní řízení, zemědělská nemovitost, převod vlastnictví, zemědělec, systém vlastnictví půdy, odškodnění, parcela
    142

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

    142/1 VUZP
    • schvaluje
    142/2 UPV
    • schvaluje
    Václav Horáček(zástupce Libereckého kraje)Jan Horník (VUZP) Soňa Paukrtová (UPV) 10. schůze č.265  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 246/2011 Sb. regionální orgány státní správy, region, program schůze, protikrizový plán
    143

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Grulicha a dalších, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

    143/1 UPV
    • pozměňovací návrhy
    143/2 VVVK
    • schvaluje
    Tomáš Grulich (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Miloš Janeček (senátor)Otakar Veřovský (senátor)Pavel Čáslava (senátor)Vítězslav Jonáš (senátor)Pavel Eybert (senátor)Václav Vlček (senátor)Petr Bratský (senátor)Alena Palečková (senátorka)Zdeněk Schwarz (senátor)Richard Svoboda (senátor)Petr Pakosta (senátor)Veronika Vrecionová (senátorka)Miroslav Škaloud (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Tomáš Töpfer (senátor)Soňa Paukrtová (UPV) Jiří Oberfalzer (VVVK) 10. schůze č.301  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: Ukrajina, nemovitý majetek, Československo, odškodnění, náhrada škody
    145

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    145/1 VHZD
    • schvaluje
    Ivan Fuksa(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 10. schůze č.268  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 245/2011 Sb. rostlinná výroba, přípravky ochrany rostlin, rostlinolékařská legislativa, ochrana zdraví rostlin, škodlivé rostliny
    146

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

    146/1 VHZD
    • schvaluje
    Ivan Fuksa(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 10. schůze č.269  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2011 Sb. označení původu, ochrana odrůd rostlin, vinohradnictví, jakost výrobku, víno
    147

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

    147/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    Ivan Fuksa(ministr zemědělství)Josef Řihák (VHZD) 10. schůze č.270  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 308/2011 Sb. daň z příjmů, fiskální politika, daň z příjmů právnických osob, evropská daňová spolupráce
    148

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    148/1 VZSP
    • zamítá
    148/2 UPV
    • zamítá
    Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Jan Žaloudík (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 10. schůze č.281  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 298/2011 Sb. zdravotní politika, všeobecné zdravotní pojištění, náklady na zdraví, zdravotní pojištění
    161

    Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Jiřího Lajtocha

    Soňa Paukrtová (senátorka)
     10. schůze č.280  - vyslovuje souhlas
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 001/08
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance - Rámec EU pro řízení krizí ve finančním sektoru

     (15375/10)
     KOM (2010) 579

     Česká verze
     doručena dne 22.10.2010
     Historie tisku EU
     VEU
     Jana Juřenčáková

     15.6.2011
     K 001/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 25.5.2011

      
     10. schůze
     č. 291 - závěrečné usnesení přijato
     22.7.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (02.04.2012)
     IPEX

     zprávafinanční analýzaprotikrizový plánhospodářská recese
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jiří Kautský
     K 040/08
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Plán energetické účinnosti 2011

     (7363/11)
     KOM (2011) 109

     Česká verze
     doručena dne 11.3.2011
     Historie tisku EU
     VEU
     Miroslav Škaloud

     15.6.2011
     K 040/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
     • Usnesení přijato
     • 25.5.2011

      
     10. schůze
     č. 266 - závěrečné usnesení přijato
     20.7.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (03.04.2012)
     IPEX

     přeprava energienovinkaspotřeba energiefinanční pomocspotřebitelúspora energieenergetická politika
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Vítězslava Fričová
     K 043/08
     Zelená kniha o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu

     (8313/11)
     KOM (2011) 128

     Česká verze
     doručena dne 31.3.2011
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     13.7.2011
     K 043/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financí 10. schůze
     č. 293 - závěrečné usnesení přijato
     22.7.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (29.02.2012)
     IPEX

     veřejný pořádekhazardní hrydomácí trhinternetsprávní kontrolahernaochrana spotřebitele
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jiří Kautský
     K 061/08
     Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami

     (10794/11)
     KOM (2011) 303

     Česká verze
     doručena dne 27.5.2011
     Historie tisku EU
     VEU
     Josef Táborský

     13.7.2011
     K 061/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zahraničních věcí 10. schůze
     č. 274 - závěrečné usnesení přijato
     20.7.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (17.01.2012)
     IPEX

     vytváření pracovních příležitostívolný pohyb osobEvropská dohoda o přidruženíhospodářský rozvojtřetí země Středomoříspolečná zahraniční a bezpečnostní politikahospodářství v přechodném obdobíevropská politika sousedských vztahůspolečenský rozvoj
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Michal Krb