Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 86 - Devizový zákon
 • 87 - Zákon o nakládání se surovými diamanty
 • 88 - Zákon o finančním arbitrovi
 • 89 - Zákon o opatřeních týkajících se dovozu
 • 90 - Zákon o dani z nemovitostí
 • 91 - Zákon o kolektivním investování
 • 92 - Zákon o advokacii
 • 93 - Zákon o trestním řízení soudním
 • 94 - Zákon o poskytování součinnosti
 • 95 - Trestní řád
 • 96 - Zákon o soudech
 • 97 - Zákon o soudních poplatcích
 • 98 - Energetický zákon
 • 99 - Zákon o hornické činnosti
 • 100 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 101 - Zákon o zákazu kazetové munice
 • 103 - Zákoník práce
 • 104 - Zákon o důchodovém pojištění

senátní návrh zákona

 • 38 - Zákon o zaměstnanosti

mezinárodní smlouva

 • 55 - Smlouva ČR - Kazachstán - přebírání osob
 • 56 - Dohoda ČR - Irsko o ochraně investic
 • 69 - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě
 • 361 - Dohoda o převozu těl zemřelých

jiný

 • 68 - Výroční zpráva ÚOOÚ 2010
 • 76 - Zpráva o činnosti VOP 2010
 • 83 - Konvergenční program ČR
 • 112 - Státní vyznamenání

senátní návrh schválený v PS

 • 102 - Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

senátní návrh vrácený k dopracování

 • 71 - Zákon o volbách - vrácený PS
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
38

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

38/1 VZSP
 • schvaluje
38/2 UPV
 • schvaluje
Milan Štěch (senátor)Zdeněk Škromach (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Miluše Horská (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 9. schůze č.232  - odročuje jednání
Podán: Lhůta pro výbory: propuštění, poptávka po zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, odstupné
55

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 23. února 2011 v Praze

55/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
55/2 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
Radek John(ministr vnitra)Jan Kubice(ministr vnitra)Pavel Lebeda (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.249  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, policejní spolupráce, Kazachstán, deportovaná osoba, vstup cizinců, vyhoštění, nelegální migrace
56

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót

56/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
56/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 9. schůze č.245  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Irsko, ochrana investic, podpora investic
68

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2010

68/1 UPV
 • bere na vědomí
68/2 VVVK
 • bere na vědomí
68/3 SKOS
 • bere na vědomí
68/4 VHZD
 • bere na vědomí
Igor Němec
  Miroslav Antl (UPV) Miroslav Antl (SKOS) Petr Šilar (VHZD) Hana Doupovcová (VVVK) 9. schůze č.253  - bere na vědomí
  Podán:
  69

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000 a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu 2009

  69/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  69/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Vít Bárta(ministr dopravy)Radek Šmerda(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 9. schůze č.220  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: vnitrozemská vodní doprava, Česká republika, mezinárodní doprava, nebezpečná látka, plavební síť, říční plavba, přeprava nebezpečného nákladu, dohoda ADN
  71

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

  Jiří Oberfalzer (zástupce Senátu)Jiřina Rippelová (zástupce Senátu)9. schůze č.233  - odročuje jednání
  parlamentní volby, preferenční hlasování, konečný volební seznam
  76

  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010

  76/1 VVVK
  • bere na vědomí
  76/2 UPV
  • bere na vědomí
  Pavel Varvařovský(Veřejný ochránce práv)
   Hana Doupovcová (VVVK) Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.230  - bere na vědomí
   Podán:
   83

   Konvergenční program České republiky

   83/1 VHZD
   • záznam z jednání
   83/2 VEU
   • doporučuje
   Petr Nečas(předseda vlády)
    Vítězslav Jonáš (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) 9. schůze č.235  - schvaluje
    Podán:
    86

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

    86/1 VHZD
    • zamítá
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2011 Sb. devizová politika, místo přechodného pobytu, zemědělská půda, devizové právo, přechodné období (EU), cizí státní občan
    87

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    87/1 VHZD
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) 9. schůze č.236  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 187/2011 Sb. dovoz, vývoz, dovozní povolení, drahokamy, vývozní povolení
    88

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    88/1 VHZD
    • záznam z jednání
    88/2 UPV
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 9. schůze č.237  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2011 Sb. finanční instituce, manažerské účetnictví, finanční kontrola, způsob financování
    89

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    89/1 VHZD
    • schvaluje
    89/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    89/3 VVVK
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Václav Homolka (VVVK) Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.238  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 219/2011 Sb. duševní vlastnictví, celní právo, dovoz, vývoz, padělání, autorské právo, celní delikty
    90

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

    90/1 VHZD
    • zamítá
    90/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    90/3 VUZP
    • záznam z jednání
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) Miloš Malý (UPV) 9. schůze č.239  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2011 Sb. daň, stavba, daň z majetku, parcela, daňový základ
    91

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    91/1 VHZD
    • schvaluje
    91/2 UPV
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Jiří Čunek (UPV) 9. schůze č.240  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 188/2011 Sb. investiční politika, cenné papíry, zahraniční investice, investiční společnost, regulace investic
    92

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

    92/1 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 9. schůze č.222  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2011 Sb. právnická profese, advokát, profesní komora
    93

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    93/1 UPV
    • schvaluje
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.223  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2011 Sb. trestní řízení, občanskoprávní řízení, žaloba o náhradu škody v adhezním řízení, trestný čin proti osobám, občanskoprávní odpovědnost, náhrada škody, pomoc obětem trestné činnosti, škoda
    94

    Návrh zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

    94/1 UPV
    • schvaluje
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.224  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 186/2011 Sb. Evropský soud pro lidská práva, soudní přezkum, mezinárodní soud, právní pomoc
    95

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

    95/1 UPV
    • schvaluje
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.225  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2011 Sb. oběť, osobní údaje, ochrana soukromí, trestný čin proti osobám, pomoc obětem trestné činnosti, důvěrná informace, omezené šíření informací
    96

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

    96/1 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiřina Rippelová (UPV) 9. schůze č.226  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2011 Sb. soudní řízení, právní systém, soudce, soudní pravomoc, kompetence soudce, kompetenční konflikt
    97

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    97/1 UPV
    • zamítá
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 9. schůze č.227  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2011 Sb. soudní řízení, mzda, občanskoprávní řízení, náklady řízení, ceník, soudní vyšetřování
    98

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    98/1 VHZD
    • schvaluje
    98/2 VUZP
    • záznam z jednání
    98/3 UPV
    • schvaluje
    Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) Soňa Paukrtová (UPV) 9. schůze č.242  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 211/2011 Sb. energetická politika, odvětví energetiky, elektrárenský průmysl, veřejná správa, energetické právo, tepelná energie, výroba energie, rozvod elektřiny, zásobování plynem
    99

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

    99/1 VHZD
    • schvaluje
    Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Jaromír Strnad (VHZD) 9. schůze č.243  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 184/2011 Sb. těžební průmysl, kontrola provozu, inženýrské stavitelství, bezpečnost při práci, bezpečnost dopravy, výbušnina, důlní provoz, přeprava nebezpečného nákladu, důlní dobývání
    100

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

    100/1 VUZP
    • schvaluje
    Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) 9. schůze č.221  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2011 Sb. ekologie, daň z pohonných hmot, znečišťování motorovými vozidly, znečišťování atmosféry, náhradní palivo
    101

    Návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)

    101/1 VZOB
    • pozměňovací návrhy
    101/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Alexandr Vondra(ministr obrany)Tomáš Kladívko (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.244  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 231/2011 Sb. zakázaná zbraň, kontrola dovozu, zneškodňování zbraní, střelná zbraň a střelivo
    102

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

    102/1 VHZD
    • schvaluje
    102/2 UPV
    • schvaluje
    Pavel Eybert (senátor)Jiří Lajtoch (VHZD) Dagmar Zvěřinová (UPV) 9. schůze č.231  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 209/2011 Sb. vodohospodářské stavby, silniční stavby, stavební povolení, dopravní infrastruktura, rozvod vody, inženýrské stavby, rozvod elektřiny
    103

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    103/1 VZSP
    • schvaluje
    103/2 UPV
    • schvaluje
    Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 9. schůze č.217  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2011 Sb. pracovní právo, nadnárodní společnost, zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanec, Evropská rada zaměstnanců
    104

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    104/1 VZSP
    • pozměňovací návrhy
    104/2 UPV
    • zamítá
    Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) Václav Vlček (UPV) 9. schůze č.218  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 220/2011 Sb. rozdělování příjmů, sociální transfer, sladění sociálních zabezpečení, důchodový plán
    112

    Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

    Jaromír Jermář (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)
     9. schůze č.234  - schvaluje
     Podán:
     361

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých

     361/1 VUZP
     • vyslovuje souhlas
     361/2 VZSP
     • dává souhlas k ratifikaci
     361/3 VZOB
     • přerušuje projednávání
     361/4 VZOB
     • vyslovuje souhlas
     Kamil Jankovský(ministr pro místní rozvoj)Karel Šebek (VUZP) Daniela Filipiová (VZSP) Tomáš Töpfer (VZOB) 9. schůze č.246  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Rada Evropy, přistoupení k dohodě, smrt
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 036/08
     Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek

     (5962/11)
     KOM (2011) 15

     Česká verze
     doručena dne 3.2.2011
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     26.5.2011
     K 036/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo pro místní rozvoj 9. schůze
     č. 248 - závěrečné usnesení přijato
     9.6.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (07.12.2011)
     IPEX

     dohoda o službáchpřidělení zakázkysprávní kontroladohoda o provedení pracíveřejná zakázkadohoda o dodávkách
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     K 037/08
     Sdělení Komise - kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše děti

     (6264/11)
     KOM (2011) 66

     Česká verze
     doručena dne 20.2.2011
     Historie tisku EU
     VEU
     Miroslav Krejča

     7.4.2011
     K 037/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
     • Usnesení přijato
     • 6.4.2011

      
     9. schůze
     č. 250 - závěrečné usnesení přijato
     9.6.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (22.11.2011)
     IPEX

     antidiskriminační politikavzděláváníochrana dítěte
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     N 041/08
     Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

     (7263/11)
     KOM (2011) 121

     Česká verze
     doručena dne 24.3.2011
     Historie tisku EU
     VEU
     Jana Juřenčáková

     4.5.2011
     N 041/08/03
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financí 9. schůze
     č. 241 - závěrečné usnesení přijato
     9.6.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (09.11.2011)
     IPEX

     konkurenceschopnosthospodářský růstpřibližování legislativydaňový základdaň z příjmů právnických osob
     Další podkladové materiály:
      3.5.2011  cs08_041N-dd110324-ct013-lp0-crST07263_AD01_CS11-ndPracovní dokument útvarů Komise Souhrn posouzení dopadů_CCCTB  senátní tisk č. N 041/08/02

     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jiří Kautský