Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
19. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 276 - Zdravotnické prostředky
 • 277 - Daň z příjmu
 • 279 - Zákon o volbách
 • 280 - Přeprava cestujících
 • 281 - Cestovní doklady

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 278 - Zákon o loteriích

senátní návrh zákona

 • 270 - Daňové poradenství
 • 272 - Zákon - urychlení výstavby dopravní infrastruktury
 • 275 - Zákon o ČT

mezinárodní smlouva

 • 226 - Smlouva ČR - Chorvatsko - utajované informace
 • 228 - Úmluva - rozmanitosti kulturních projevů
 • 268 - Dodatkový protokol mezi ČR a Marokem

jiný

 • 229 - Výroční zpráva NKÚ 2009
 • 238 - Výroční zpráva ÚOOÚ 2009
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
226

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací

226/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Jan Fischer(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) 19. schůze č.498  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Chorvatsko, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství, ochrana údajů
228

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

228/1 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
228/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Václav Riedlbauch(ministr kultury)Hana Doupovcová (VVVK) Tomáš Jirsa (VZOB) 19. schůze č.504  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: kulturní politika, mezinárodní dohoda, Unesco, kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, ochrana práv a svobod
229

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2009

229/1 VHZD
 • bere na vědomí
František Dohnal
  Karel Korytář (VHZD) 19. schůze č.509  - bere na vědomí
  Podán:
  238

  Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2009

  238/1 UPV
  • bere na vědomí
  238/2 SKOS
  • bere na vědomí
  238/3 VHZD
  • bere na vědomí
  238/4 VVVK
  • bere na vědomí
  Igor Němec(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
   Václav Homolka (UPV) Jana Juřenčáková (SKOS) Vítězslav Jonáš (VHZD) Hana Doupovcová (VVVK) 19. schůze č.511  - bere na vědomí
   Podán:
   268

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný v Rabatu dne 19. března 2010

   268/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Eduard Janota(ministr financí)Jaroslav Sykáček (VZOB) 19. schůze č.497  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Maroko, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
   270

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   270/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Petr Pakosta (senátor)Jiří Bis (senátor)Vítězslav Jonáš (senátor)Karel Korytář (senátor)Josef Řihák (senátor)Adolf Jílek (senátor)Jiří Žák (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jiří Stříteský (VHZD) 19. schůze č.505  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: daňové orgány, daňové právo, profesní komora, poradenství
   272

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

   272/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   272/2 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   272/3 UPV
   • pozměňovací návrhy
   Jiří Nedoma (senátor)Pavel Eybert (senátor)Miroslav Škaloud (senátor)Tomáš Kladívko (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Karel Šebek (senátor)Jiří Bis (senátor)Karel Korytář (senátor)Igor Petrov (VHZD) Jiří Lajtoch (VUZP) Jiří Oberfalzer (UPV) 19. schůze č.506  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: vodohospodářské stavby, silniční stavby, stavební povolení, dopravní infrastruktura, rozvod vody, inženýrské stavby, rozvod elektřiny
   275

   Návrh senátního návrhu zákona senátorů Tomáše Töpfera, Jiří Oberfalzera a Richarda Svobody, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

   275/1 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   Tomáš Töpfer (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Richard Svoboda (senátor)Milan Bureš (VVVK) Alena Gajdůšková (SKSP) 19. schůze č.507  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: propagace, televize, rozhlasové vysílání
   276

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   276/1 VZSP
   • schvaluje
   Dana Jurásková(ministr zdravotnictví)Božena Sekaninová (VZSP) 19. schůze č.496  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2010 Sb. vědecký přístroj, zdravotnická legislativa, správní kontrola, testování, prostředky zdravotnické techniky, zdravotní péče, lékařská diagnóza
   277

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

   277/1 VHZD
   • záznam z jednání
   Eduard Janota(ministr financí)Jiří Stříteský (VHZD) 19. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 199/2010 Sb. daň z příjmů, financování rozpočtu, veřejný dluh, převoditelný cenný papír, emise cenných papírů, umořování veřejného dluhu
   278

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

   278/1 VUZP
   • schvaluje
   278/2 VVVK
   • záznam z jednání
   Bohuslav Sobotka(poslanec)Pavel Němec(poslanec)Jeroným Tejc(poslanec)Petr Braný(poslanec)Petr Vícha (VUZP) Karel Kapoun (VVVK) 19. schůze č.501  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: zisk, veřejná služba, hazardní hry, automatická hra
   279

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   279/1 UPV
   • schvaluje
   Martin Pecina(ministr vnitra)Jiří Čunek (UPV) 19. schůze č.491  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 195/2010 Sb. rozdělení na volební kraje, parlamentní volby, dolní komora
   280

   Návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

   280/1 VHZD
   • schvaluje
   Gustav Slamečka(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) 19. schůze č.502  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 194/2010 Sb. osobní doprava, silniční doprava, železniční doprava, dopravní infrastruktura, veřejná služba, cestující veřejnost
   281

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

   281/1 VZOB
   • schvaluje
   281/2 UPV
   • schvaluje
   Martin Pecina(ministr vnitra)Pavel Lebeda (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 19. schůze č.492  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2010 Sb. identifikační průkaz, svoboda pohybu, trestní řízení, cestovní pas
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 093/07
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie

   (5107/10)
   KOM (2009) 673

   Česká verze
   doručena dne 10.1.2010
   Historie tisku EU
   VEU
   Luděk Sefzig

   12.5.2010
   K 093/07/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo zahraničních věcí 19. schůze
   č. 493 - závěrečné usnesení přijato
   20.5.2010
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX

   Smlouva o Evropské uniilegislativní proces EUEvropská komisečinnost orgánůautonomní správa
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Adéla Šuchmanová
   N 099/07
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

   (7386/10)
   KOM (2010) 83

   Česká verze
   doručena dne 14.3.2010
   Historie tisku EU
   VEU
   Luděk Sefzig

   12.5.2010
   N 099/07/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo zahraničních věcí 19. schůze
   č. 494 - závěrečné usnesení přijato
   20.5.2010
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (22.07.2010)
   IPEX

   členský stát EUprováděcí pravomocpravomoc institucí (EU)Evropská komiseprávní základkontrola EU
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Adéla Šuchmanová
   N 102/07
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě

   (8399/10)
   KOM (2010) 119

   Česká verze
   doručena dne 11.4.2010
   Historie tisku EU
   VEU
   Luděk Sefzig

   12.5.2010
   N 102/07/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 19. schůze
   č. 500 - závěrečné usnesení přijato
   20.5.2010
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (22.07.2010)
   IPEX

   návrh (EU)přípustnost řízenípeticeEvropská komiseobčanství EUprávo iniciovatiniciativa EU
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jana Zatloukalová
   N 107/07
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení

   (8000/10)
   KOM (2010) 82

   Česká verze
   doručena dne 28.3.2010
   Historie tisku EU
   VZOB
   Vladimír Dryml

   19.5.2010
   N 107/07/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo spravedlnostiVEU
   • Usnesení přijato
   • 12.5.2010

    
   19. schůze
   č. 495 - závěrečné usnesení přijato
   20.5.2010
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX

   trestní řízeníprávo na obhajobuprincip vzájemného uznáváníčinnost orgánůpřekladsoudní spolupráceprávo na spravedlnostinterpretace práva
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Martin Hrabálek