Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
17. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 328 - Dluhopisy 2008

senátní návrh zákona

 • 298 - Novela Ústavy - senátní návrh
 • 324 - Novela zákona o státních svátcích - senátní návrh
 • 332 - Novela zákona o volbách - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 306 - Úmluva o Europolu

jiný

 • 264 - Zpráva ČTÚ za rok 2007
 • 270 - Dohled nad finančním trhem - 2007
 • 327 - Závěrečná zpráva Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM
 • 338 - Návrhy kandidátů USTR
 • 341 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2008
 • 342 - Informace stálých delegací Parlamentu ČR o činnosti
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
264

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2007

264/1 VHZD
 • bere na vědomí
264/2 SKSP
 • bere na vědomí
Pavel Dvořák
  Soňa Paukrtová (VHZD) Vlastimil Sehnal (SKSP) 17. schůze č.501  - bere na vědomí
  Podán:
  270

  Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2007

  270/1 VHZD
  • bere na vědomí
  Zdeněk Tůma
   Ivan Adamec (VHZD) 17. schůze č.503  - bere na vědomí
   Podán:
   298

   Návrh senátního návrhu Ústavního zákona, senátora Jana Horníka, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb., č. 448/2001 Sb. a č. 515/2002 Sb.

   298/1 UPV
   • záznam z jednání
   298/2 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   298/3 VEU
   • zamítá
   298/4 SKUCR
   • zaujímá stanovisko
   298/5 VZOB
   • zamítá
   298/6 VHZD
   • odročuje jednání
   298/7 VZSP
   • záznam z jednání
   298/8 VVVK
   • zamítá
   Jan Horník (senátor)
    Jiří Žák (UPV) Alena Palečková (VZSP) Igor Petrov (VHZD) Tomáš Grulich (VEU) Jiřina Rippelová (SKUCR) Rostislav Slavotínek (VZOB) (MIV) Václava Domšová (VUZP) Milan Bureš (VVVK) 17. schůze č.506  - zamítá
    Podán: Lhůta pro výbory:
    306

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončením platnosti Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a souvisejících smluvních dokumentů

    306/1 VZOB
    306/2 VEU
    • vyslovuje souhlas
    Ivan Langer(ministr vnitra)Josef Zoser (VZOB) Luděk Sefzig (VEU) 17. schůze č.499  - odročuje jednání
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, vypovědění smlouvy, Europol
    324

    Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

    324/1 VVVK
    • pozměňovací návrhy
    324/2 UPV
    • záznam z jednání
    324/3 VZSP
    • pozměňovací návrhy
    324/4 VHZD
    • odročuje jednání
    Martin Mejstřík (senátor)Jaromír Štětina (senátor)Vlastimil Balín (VVVK) Alena Palečková (VZSP) Adolf Jílek (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 17. schůze č.504  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: doba odpočinku, volno po pracovním týdnu, státní svátek
    327

    Závěrečná zpráva Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM

    Jaromír Štětina (zástupce komise Senátu)
     17. schůze č.511  - konstatuje
     Podán:
     328

     Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008

     328/1 VHZD
     • nezabývat se
     Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 17. schůze č.509  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 413/2008 Sb. Sb. veřejný dluh, převoditelný cenný papír, veřejné půjčky, umořování veřejného dluhu, zadluženost
     332

     Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

     332/1 UPV
     • pozměňovací návrhy
     332/2 VZOB
     • pozměňovací návrhy
     Tomáš Grulich (zástupce komise Senátu)Soňa Paukrtová (UPV) Tomáš Töpfer (VZOB) 17. schůze č.505  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory: organizace voleb, hlasování, volební právo, korespondenční hlasování, parlamentní volby
     338

     Návrhy kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

     Josef Pavlata (zástupce komise Senátu)
      17. schůze č.507  - volí
      Podán:
      341

      Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2008

       
       17. schůze č.512  - bere na vědomí
       342

       Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 6. funkční období

        
        17. schůze č.513  - bere na vědomí
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        N 100/06
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu

        (7984/08)
        KOM (2008) 151

        Česká verze
        doručena dne 2.4.2008
        Historie tisku EU
        VEU
        Karel Tejnora

        1.10.2008
        N 100/06/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravyVHZD
        • Usnesení přijato
        • 9.7.2008

         
        17. schůze
        č. 498 - závěrečné usnesení přijato
        30.10.2008
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis        politika spoluprácepřibližování legislativyakční programbezpečnost silničního provozupřeshraniční spolupráceúrazová prevencečlenský stát EU
        Další podkladové materiály:
         13.6.2008  ST07984-AD01.CS08

        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        N 103/06
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise

        (9200/08)
        KOM (2008) 229

        Anglická verze
        doručena dne 8.5.2008
        Česká verze
        doručena dne 16.3.2008
        Historie tisku EU
        VEU
        Luděk Sefzig

        8.10.2008
        N 103/06/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Úřad vlády 17. schůze
        č. 510 - závěrečné usnesení přijato
        30.10.2008
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis        dodání dokumentuEvropská komiseRada Evropské unieEvropský parlamentuplatňování právních předpisů EUpřístup k informacím EU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP