Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 4. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 128 - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
 • 129 - Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství
 • 130 - Plemenářský zákon
 • 132 - Služební zákon
 • 133 - Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 134 - Zákon o Antarktidě
 • 136 - Služební zákon příslušníků - související
 • 137 - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 124 - Zákon o sociální potřebnosti
 • 125 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 126 - Energetický zákon
 • 127 - Zákon o hospodaření energií
 • 131 - Exekuční řád

mezinárodní smlouva

 • 151 - Přistoupení dalších zemí k NATO

jiný

 • 119 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Vladimír Balaš)
 • 121 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Václav Pavlíček)
 • 123 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Klára Veselá-Samková)
 • 141 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Dagmar Lastovecká)
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
119

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Vladimír Balaš)

119/1 UPV
 • vyslovuje souhlas
119/2 VVVK
 • vyslovuje souhlas
Václav Klaus(prezident republiky)
  Jaromír Volný (UPV) Zdeněk Bárta (VVVK) 9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
  121

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Václav Pavlíček)

  121/1 UPV
  • vyslovuje souhlas
  121/2 VVVK
  • nevyslovuje souhlas
  Václav Klaus(prezident republiky)
   Jiří Stodůlka (UPV) Václav Jehlička (VVVK) 9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
   123

   Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Klára Veselá-Samková)

   123/1 UPV
   • vyslovuje souhlas
   123/2 VVVK
   • vyslovuje souhlas
   Václav Klaus(prezident republiky)
    Václava Domšová (UPV) Zdeněk Bárta (VVVK) 9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
    124

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

    124/1 VZSP
    • schvaluje
    Alena Páralová(zástupce skupiny poslanců)Daniela Filipiová (VZSP) 9. schůze č.184  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 280/2003 Sb.
    125

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

    125/1 VHZD
    • schvaluje
    125/4 UPV
    • záznam z jednání
    Martin Říman(zástupce skupiny poslanců)Soňa Paukrtová (VHZD) Jiří Stodůlka (UPV) 9. schůze č.178  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 358/2003 Sb. deregulace
    126

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

    126/1 VHZD
    • schvaluje
    Michal Kraus(poslanec)Alexandr Novák (VHZD) 9. schůze č.181  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2003 Sb.
    127

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

    127/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    127/2 VUZP
    • schvaluje
    127/3 VEI
    • nezabývat se
    Walter Bartoš(zástupce skupiny poslanců)Alexandr Novák (VHZD) Karel Tejnora (VEI) Miloslav Pelc (VUZP) 9. schůze č.182  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 359/2003 Sb. daňová úleva
    128

    návrh zákona, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

    128/1 VHZD
    • schvaluje
    128/2 VEI
    • schvaluje
    Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) Adolf Jílek (VEI) 9. schůze č.177  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 277/2003 Sb.
    129

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

    129/1 VVVK
    • schvaluje
    129/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Stanislav Gross(ministr vnitra)Martin Dvořák (VVVK) Dagmar Lastovecká (UPV) 9. schůze č.191  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 357/2003 Sb.
    130

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

    130/1 VHZD
    • schvaluje
    130/3 VHZD
    • doprovodné usnesení
    130/2 VEI
    • schvaluje
    130/4 SKRV
    • doporučuje
    Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Jan Fencl (VHZD) Josef Vaculík (SKRV) Alena Gajdůšková (VEI) 9. schůze č.186  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 282/2003 Sb.
    131

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    131/1 UPV
    • schvaluje
    Zdeněk Koudelka(zástupce skupiny poslanců)Ladislav Macák (UPV) 9. schůze č.185  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 360/2003 Sb. nevyužitelný odpad
    132

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb.

    132/1 VZSP
    • záznam z jednání
    132/2 VUZP
    • schvaluje
    132/3 VHZD
    • schvaluje
    Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Jan Hadrava (VZSP) Bohumil Čada (VHZD) Jiří Brýdl (VUZP) 9. schůze č.187  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2003 Sb.
    133

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

    133/1 VZSP
    • schvaluje
    133/2 VEI
    • schvaluje
    Marie Součková(ministr zdravotnictví)Vítězslav Vavroušek (VZSP) Karel Tejnora (VEI) 9. schůze č.188  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2003 Sb. úmluva z Lomé II
    134

    Návrh zákona o Antarktidě a změně některých zákonů

    134/1 VUZP
    • schvaluje
    134/2 VZOB
    • záznam z jednání
    Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jaroslav Mitlener (VUZP) Petr Smutný (VZOB) 9. schůze č.179  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2003 Sb.
    136

    Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

    136/1 VZOB
    • pozměňovací návrhy
    136/2 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    Stanislav Gross(ministr vnitra)Jiří Liška (VZOB) Jiří Rückl (VHZD) 9. schůze č.193  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 362/2003 Sb. hospodářský start, dumping
    137

    Návrh zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

    137/1 UPV
    • schvaluje
    Pavel Rychetský(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) 9. schůze č.194  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 279/2003 Sb. nevyužitelný odpad
    141

    Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Dagmar Lastovecká)

    141/1 UPV
    • vyslovuje souhlas
    141/2 VVVK
    • vyslovuje souhlas
    Václav Klaus(prezident republiky)
     Václava Domšová (UPV) Václav Jehlička (VVVK) 9. schůze č.176  - vyslovuje souhlas
     Podán:
     151

     Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě

     151/1 VZOB
     • dává souhlas k ratifikaci
     Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Josef Jařab (VZOB) 9. schůze č.189  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky