Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
2. schůze Senátu v 2. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 11 - Vyšší soudní úředníci
 • 12 - Zákon o loteriích

senátní návrh zákona

 • 98090 - Zákon o odejmutí dalšího platu

mezinárodní smlouva

 • 2 - Evropská charta
 • 3 - Dohoda Mongolsko - investice
 • 4 - Smlouva Bulharsko - dvojí zdanění
 • 5 - Dohoda Indonéská rep. - investice
 • 6 - Smlouva Kazachstán - daně
 • 7 - Vídeňská úmluva

jiný

 • 1 - Informace vlády ČR o činnosti Armády České republiky
 • 13 - Pravidla hospodaření senátorských klubů
 • 14 - Zpráva o peticích za rok 1998
 • 15 - 6. polní nemocnice - Kosovo
 • 16 - Vyslání letounu An 26

senátní návrh schválený v PS

 • 8 - Jednací řád Senátu
 • 9 - Nemocenské pojištění
 • 10 - Zákon o svobodě informací
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Informace vlády České republiky o sjednaných vojenských aktivitách jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery v roce 1999

1/1 VZOB
 • bere na vědomí
Vladimír Vetchý(ministr obrany)
  Michael Žantovský (VZOB) 2. schůze č.42  - bere na vědomí
  2

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15.října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28.května 1998

  2/1 VUZP
  • vyslovuje souhlas
  2/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  2/2 VEI
  • vyslovuje souhlas
  Václav Grulich(ministr vnitra)Jiří Brýdl (VUZP) Vladislav Malát (VEI) František Kroupa (VZOB) 2. schůze č.39  - vyslovuje souhlas
  č.40  - doprovodné usnesení
  Podán: Rada Evropy, ratifikace dohody, územní samospráva, mezinárodní charta, evropská charta
  3

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru

  3/1 VHZD
  • vyslovuje souhlas
  3/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Ivo Svoboda(ministr financí)Emil Škrabiš (VHZD) Vítězslav Matuška (VZOB) 2. schůze č.35  - vyslovuje souhlas
  Podán: Česká republika, Mongolsko, ochrana investic, podpora investic
  4

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998

  4/1 VHZD
  • vyslovuje souhlas
  4/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Ivo Svoboda(ministr financí)Karel Korytář (VHZD) Vítězslav Matuška (VZOB) 2. schůze č.36  - vyslovuje souhlas
  Podán: Česká republika, Bulharsko, daňová úmluva
  5

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Praze dne 17. září 1998

  5/1 VHZD
  • vyslovuje souhlas
  5/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Ivo Svoboda(ministr financí)(VHZD) Vítězslav Matuška (VZOB) 2. schůze č.37  - vyslovuje souhlas
  Podán: Česká republika, Indonésie, ochrana investic, podpora investic
  6

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, podepsaná v Almaty dne 9. dubna 1998

  6/1 VHZD
  • vyslovuje souhlas
  6/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Ivo Svoboda(ministr financí)(VHZD) Vítězslav Matuška (VZOB) 2. schůze č.38  - vyslovuje souhlas
  Podán: Česká republika, daňová úmluva, Kazachstán
  7

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám, sjednaná dne 23. srpna 1978 ve Vídni

  7/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  7/2 UPV
  • vyslovuje souhlas
  Jan Kavan(ministr zahraničních věcí)Michael Žantovský (VZOB) Jaroslav Doubrava (UPV) 2. schůze č.41  - vyslovuje souhlas
  Podán: mezinárodní dohoda, mezinárodní právo veřejné, přistoupení k dohodě
  8

  Návrh zákona o jednacím řádu Senátu

  8/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Vladimír Zeman(zástupce Senátu)(UPV) 2. schůze č.55  - pozměňovací návrhy
  Podán: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, horní komora
  9

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  9/1 VZSP
  • nezabývat se
  9/2 VEI
  • nezabývat se
  Milan Štěch(zástupce Senátu)Alena Palečková (VZSP) Zuzana Roithová (VEI) 2. schůze č.54  - nezabývat se
  Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 61/1999 Sb. zdravotní politika, pojišťovna, bezplatná zdravotní péče, sociální dávky, zdraví veřejnosti, zdravotní pojištění, zdravotní péče
  10

  Návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací)

  10/1 UPV
  • přerušuje projednávání
  10/5 UPV
  • pozměňovací návrhy
  10/2 VHZD
  • schvaluje
  10/3 VUZP
  • zamítá
  10/4 VUZP
  • doprovodné usnesení
  10/6 VEI
  • schvaluje
  10/7 VPLP
  • pozměňovací návrhy
  Michael Žantovský(zástupce Senátu)(UPV) Vlastimil Šubrt (VEI) Václav Jehlička (VPLP) Petr Smutný (VUZP) (VHZD) 2. schůze č.58  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 106/1999 Sb. informační politika, veřejná správa, informace, osobní údaje, zpřístupňování informací, právo na informace, uživatel informací, ochrana údajů
  11

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb.

  11/1 UPV
  • schvaluje
  Otakar Motejl(ministr spravedlnosti)(UPV) 2. schůze č.49  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 62/1999 Sb. občanskoprávní řízení, kompetence soudce, soudní úředník, dělba pravomocí
  12

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

  12/1 VHZD
  • schvaluje
  12/2 UPV
  • nezabývat se
  12/3 VEI
  • záznam z jednání
  12/4 VZOB
  • schvaluje
  Ivo Svoboda(ministr financí)(VHZD) (VEI) (UPV) Jaroslav Horák (VZOB) 2. schůze č.56  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 63/1999 Sb. marketing, podpora prodeje, zahraniční kapitál, hazardní hry, herna
  13

  návrh Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 1999

  Karel Burda (senátor)
   2. schůze č.50  - schvaluje
   14

   Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky a jeho orgánům za období od 1. 7. 1998 do 31. 12. 1998

   Věra Vašínková (senátorka)
    2. schůze č.53  - bere na vědomí
    15

    Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky do operace JOINT GUARDIAN

    15/1 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Vladimír Vetchý(ministr obrany)
     Oldřich Dočekal (VZOB) 2. schůze č.44  - vyslovuje souhlas
     16

     Vládní návrh na vyslání nevyzbrojeného dopravního letounu An 26 Armády České republiky do operace EAGLE EYE

     16/1 VZOB
     • vyslovuje souhlas
     Vladimír Vetchý(ministr obrany)
      (VZOB) 2. schůze č.45  - vyslovuje souhlas
      98090

      Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů

      98090/3 UPV
      • přerušuje projednávání
      98090/6 UPV
      • záznam z jednání
      98090/8 UPV
      • doprovodné usnesení
      98090/1 VHZD
      • schvaluje
      98090/2 VZSP
      • záznam z jednání
      98090/4 VPLP
      • schvaluje
      98090/5 VUZP
      • schvaluje
      98090/7 VZOB
      • záznam z jednání
      Pavel Rychetský (senátor)Richard Falbr (senátor)Jarmila Filipová (senátorka)Jaroslav Musial (senátor)Jiří Pavlov (senátor)Richard Salzmann (senátor)Věra Vašínková (senátorka)Jan Voráček (senátor)
       Jiří Šenkýř (UPV) František Jirava (VZSP) František Vízek (VPLP) Vladimír Oplt (VHZD) Václav Benda (VZOB) Jiří Brýdl (VUZP) 2. schůze č.59  - schvaluje senátní návrh zákona
       č.60  - doprovodné usnesení
       Lhůta pro výbory:
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky