Rejstřík je tvořen velkým množstvím deskriptorů tezauru EuroVoc. Po rozkliknutí jednotlivých zájmových oblastí se zobrazí seznam deskriptorů a četnost jejich přiřazení projednávaným tiskům.
Zadáním hledaného výrazu se oblasti postupně rozbalují a jsou zobrazeny odpovídající deskriptory. Detailnější informace o mnohojazyčném tezauru EuroVoc je možné nalézt na stránkách serveru europa.eu.

Vyhledání tématu:

DOPRAVA

EKONOMIKA

ENERGETIKA

EVROPSKÁ UNIE

FINANČNICTVÍ

GEOGRAFIE

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

OBCHOD

PODNIKÁNÍ A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

POLITICKÝ ŽIVOT

PRÁVO

PRŮMYSL

SOCIÁLNÍ OTÁZKY

VĚDA

VÝROBA, TECHNOLOGIE A VÝZKUM

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE

ZAMĚSTNANOST A PRÁCE

ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVA

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ