Rejstřík je tvořen velkým množstvím deskriptorů tezauru EuroVoc. Po rozkliknutí jednotlivých zájmových oblastí se zobrazí seznam deskriptorů a četnost jejich přiřazení projednávaným tiskům.
Zadáním hledaného výrazu se oblasti postupně rozbalují a jsou zobrazeny odpovídající deskriptory. Detailnější informace o mnohojazyčném tezauru EuroVoc je možné nalézt na stránkách serveru europa.eu.

Vyhledání tématu:

POLITICKÝ ŽIVOT

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

EVROPSKÁ UNIE

PRÁVO

EKONOMIKA

OBCHOD

FINANČNICTVÍ

SOCIÁLNÍ OTÁZKY

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE

VĚDA

PODNIKÁNÍ A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

ZAMĚSTNANOST A PRÁCE

DOPRAVA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVA

VÝROBA, TECHNOLOGIE A VÝZKUM

ENERGETIKA

PRŮMYSL

GEOGRAFIE

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE