(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 22. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
  /senátní tisk č. 255/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
  /senátní tisk č. 256/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu
  /senátní tisk č. 253/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí
  /senátní tisk č. 254/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh usnesení Senátu ke stavu zpracovávání a zveřejňování dat pro informovanou přípravu proti-epidemiologických, ekonomických a dalších opatření nejen v souvislosti s šířením koronaviru SARS CoV-2
  Stenozáznam  (přijato)
 6. Návrh usnesení Senátu k Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 - 2025
  Stenozáznam  (přijato)
 7. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
  /senátní tisk č. 257/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.