(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 14. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 160/ (1. bod dopoledního jednání ve středu 11. prosince)
 2. Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
  /senátní tisk č. 158/ (2. bod dopoledního jednání ve středu 11. prosince)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 159/ (3. bod dopoledního jednání ve středu 11. prosince)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
  /senátní tisk č. 157/ (4. bod dopoledního jednání ve středu 11. prosince)
 5. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 12. - 13. prosince 2019
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi
  /senátní tisk č. 131/
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 152/
 8. Návrh zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 153/
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 156/
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, podepsaná dne 25. června 2019 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 30. června 2019 v Hanoji za Evropskou unii a Vietnam
  /senátní tisk č. 136/ (žádost o vyřazení z pořadu schůze)
 11. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023
  /senátní tisk č. 129/ (žádost o vyřazení z pořadu schůze)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 154/ (žádost o projednání jako 1. bod odpoledního jednání ve středu 11. prosince )
 13. Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
  /senátní tisk č. 119/ (2. bod odpoledního jednání ve středu 11. prosince)
 14. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
   (vyřadit z pořadu schůze, prezident nepředložil Senátu svého kandidáta)

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.