(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 13. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
  /senátní tisk č. 150/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Volba kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv
  /senátní tisk č. 161/Stenozáznam  (zvolen Vít Schorm)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 151/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  /senátní tisk č. 155/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 147/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 148/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 7. Volba kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv
  /senátní tisk č. 161/Stenozáznam  (zvolen Jan Matys)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 101/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (schválen)
 11. Návrh usnesení Senátu k situaci ve Zvláštní správní oblasti Hong Kong
  Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.