(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 1. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 2. Slib senátorů
   (všichni senátoři složili slib v souoladu s Ústavou ČR a bez výhrad)
 3. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 4. Zřízení Mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu jeho členů
  Stenozáznam  (zřízen)
 5. Ustavení Mandátového a imunitního výboru
  Stenozáznam  (ustaven)
 6. Volba předsedy Senátu
  Stenozáznam  (předsedou Senátu byl zvolen Jaroslav Kubera)
 7. Stanovení počtu místopředsedů Senátu
  Stenozáznam
 8. Volba místopředsedů Senátu
 9. Schválení zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schválen)
 10. Potvrzení volby předsedy MIV
 11. Stanovení počtu ověřovatelů a schválení návrhu na jejich nominaci
 12. Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
 13. Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
 14. Ustavení výborů Senátu
 15. Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
 16. Ustavení komisí Senátu
 17. Volba předsedů komisí Senátu
 18. Stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
 19. Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0