(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 16. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci
  /senátní tisk č. 157/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
  /senátní tisk č. 158/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
  /senátní tisk č. 159/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona o ukončení důchodového spoření
  /senátní tisk č. 153/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
  /senátní tisk č. 154/Stenozáznam  (schválen)
 6. Informace vlády ČR o výsledcích neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU dne 12. listopadu 2015 ve Valettě a zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU s Tureckem dne 29. listopadu 2015 v Bruselu
  /senátní tisk č. 167/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 7. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 17. - 18. prosince 2015
  /senátní tisk č. 168/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 8. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon)
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam  (přikázán)
 9. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 161/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 10. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2016
  /senátní tisk č. 169/Stenozáznam  (schváleno)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 155/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 160/Stenozáznam  (schválen)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014
  /senátní tisk č. 121/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 156/Stenozáznam  (schváleno)
 15. Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017
  /senátní tisk č. 164/Stenozáznam  (schváleno)
 16. Petice vyzývající Senát Parlamentu České republiky k projednání podezření na akt velezrady prezidenta Zemana
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam  (konstatuje)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.