(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 15. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 151/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 148/Stenozáznam  (schválen)
 3. Bezpečnostní rizika pro Českou republiku po teroristickém útoku v Paříži - informace vlády
  Stenozáznam  (přijato usnesení)
 4. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.)
  /senátní tisk č. 141/Stenozáznam  (vysloven souhlas s jmenováním JUDr. Josefa Fialy soudcem Ústavního soudu)
 5. Energetický balíček
  /evropský senátní tisk č. N 029/10N 030/10K 031/10K 032/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 150/ (Návrh zákona nebude projednán a bude se považovat za schválený uplynutím 30-ti denní lhůty pro Senát. Senát tento návrh zákona neprojednal.)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.