(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh usnesení Senátu PČR k aktuálním návrhům Evropské komise na řešení uprchlické krize v EU
  Stenozáznam  (schváleno usnesení Senátu)
 2. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jaromír Jirsa)
  /senátní tisk č. 119/Stenozáznam  (vysloven souhlas s jmenováním Jaromíra Jirsy ústavním soudcem)
 3. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014
  /senátní tisk č. 105/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 4. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2014
  /senátní tisk č. 104/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 5. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice
  /senátní tisk č. 109/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 6. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2014
  /senátní tisk č. 116/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 7. Balíček k lepší regulaci v EU
  /evropský senátní tisk č. K 021/10K 022/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro jednotný digitální trh v EU
  /evropský senátní tisk č. K 017/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam  (dán suhlas k ratifikaci)
 10. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU proti převádění migrantů (2015-2020)
  /evropský senátní tisk č. K 024/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru
  /senátní tisk č. 63/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
  /senátní tisk č. 69/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení
  /senátní tisk č. 90/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 8. června 2015 v Jeruzalémě
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.