(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 3. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 381/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 382/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
  /senátní tisk č. 333/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Manilské změny Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, z roku 2010 a Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978
  /senátní tisk č. 329/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002
  /senátní tisk č. 340/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2015
  /senátní tisk č. 13/Stenozáznam  (schváleno)
 7. Návrh na vyslovení souhlasu se zřízením podvýboru
  Stenozáznam  (vysloven souhlas se zřízením podvýboru)
 8. Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Milana Pešáka
  /senátní tisk č. 12/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 9. Informace vlády České republiky o pozicích vlády a o programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 18. - 19. prosince 2014
  /senátní tisk č. 383/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014
  /senátní tisk č. 334/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Návrh zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
  /senátní tisk č. 378/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 379/Stenozáznam  (schváleno)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 380/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014
  /senátní tisk č. 335/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
  /senátní tisk č. 338/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. Změny v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (novým čenem Organizačního výboru se stala senátorka Zdeňka Hamousová)
 17. Návrh usnesení Senátu k připravovanému vládnímu usnesení o české diaspoře v zahraničí na léta 2016 až 2020
  Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.