(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 25. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Návrh zákona o státní službě
  /senátní tisk č. 336/Stenozáznam  (schválen)
 2. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2
  /evropský senátní tisk č. K 139/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti
  /evropský senátní tisk č. K 140/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU )
 4. Nový rámec EU pro odpadové hospodářství
  /evropský senátní tisk č. N 143/09K 144/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 330/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 6. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 331/Stenozáznam  (přikázán)
 7. Pověření místopředsedy Senátu výkonem pravomocí předsedy Senátu do doby zvolení nového předsedy Senátu
  Stenozáznam  (výkonem pravomocí předsedy Senátu od 26. října byl pověřen místopředseda SenátuZdeněk Škromach)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.