(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 18. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 19. - 20. prosince 2013
  /senátní tisk č. 210/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie
  /evropský senátní tisk č. K 096/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení
  /evropský senátní tisk č. N 098/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropské vysokoškolské vzdělávání v globálních souvislostech
  /evropský senátní tisk č. K 085/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o udělení výhod tomuto podniku
  /evropský senátní tisk č. N 092/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Senátní tisky č. N 093/09 a J 094/09 - Jednotný trh elektronických komunikací
  /evropský senátní tisk č. N 093/09J 094/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dlouhodobá vize infrastruktury v Evropě a za jejími hranicemi
  /evropský senátní tisk č. K 099/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013-2014
  /evropský senátní tisk č. K 100/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2013
  /senátní tisk č. 220/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 10. Volba kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv
  /senátní tisk č. 215/Stenozáznam  (Za kandidáty Senátu na funkci VOP zvoleni S. Křeček a A. Šabatová)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.