(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 16. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Návrh doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech
  /evropský senátní tisk č. N 081/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 2. Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci na Ukrajině v souvislosti s přípravou podpisu Dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou a s ohledem na budoucnost Východního partnerství
  Stenozáznam  (schválen návrh usnesení VEU)
 3. Jednotné evropské nebe II+
  /evropský senátní tisk č. N 078/09N 079/09K 080/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Partnerství veřejného a soukromého sektoru v programu Horizont 2020: účinný nástroj k dosažení inovací a růstu v Evropě
  /evropský senátní tisk č. K 086/09/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Petice proti nespravedlivému zrušení příspěvků invalidům (za obnovení přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku)
  /senátní tisk č. 181/Stenozáznam  (přijat návrh VZSP)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 37/Stenozáznam  (zamítnut)
 7. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 126/Stenozáznam  (vrácen výborům k novému projednání)
 8. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a senátora Miroslava Antla, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 157/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 9. Petice "Pomozte svému divadlu"
  /senátní tisk č. 71/Stenozáznam  (přijat návrh VVVK)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.