(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 14. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 184/ (přerušeno na 24 hodin)
 2. Vládní návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam  (schválen)
 3. Vládní návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 186/ (přerušeno na 24 hodin)
 4. Vládní návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 183/ (přerušeno na 24 hodin)
 5. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná ve dnech 24. - 25. října 2013
  Stenozáznam  (schváleno usnesení Senátu)
 6. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misi MFO (Multinational Force and Observers) na Sinajském poloostrově v letech 2013 až 2014
  /senátní tisk č. 188/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 7. Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
  /evropský senátní tisk č. N 082/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
  /evropský senátní tisk č. N 083/09/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 9. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  /senátní tisk č. 182/Stenozáznam  (přikázán)
 10. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů o některých opatřeních k posílení ochrany oznamovatelů jednání, které je v zásadním rozporu s veřejným zájmem, a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 187/Stenozáznam  (zamítnut)
 11. Petice občanů České republiky za zachování fungujícího zdravotnictví "Chceme kvalitní zdravotnictví"
  /senátní tisk č. 131/Stenozáznam  (schváleno doporučení VZSP)
 12. Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 184/Stenozáznam  (schváleno)
 13. Vládní návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 186/Stenozáznam  (schváleno)
 14. Vládní návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 183/Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.