(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 10. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 86/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam  (nezabývat se)
 4. Senátní tisky č. K 007/09, K 008/09, K 009/09 - Komplexní balíček zaměřený na ochranu vodních zdrojů
  /evropský senátní tisk č. K 007/09K 008/09K 009/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 95/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 88/Stenozáznam  (schválen)
 7. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná dne 22. května 2013
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 8. Senátní tisky č. N 033/09 a K 034/09 - Balíček "Kybernetická bezpečnost Evropské unie"
  /evropský senátní tisk č. N 033/09K 034/09/Stenozáznam  (usnesení přijato)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.