(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 7. schůze Senátu v 9. funkčním období


  1. Ústavní žaloba Senátu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavovi Klausovi, CSc. pro velezradu podle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky a podle ust. §96 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu
    /senátní tisk č. 56/

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.