(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 5. schůze Senátu v 9. funkčním období


 1. Celonárodní výzva - petice "Za záchranu českého léčebného lázeňství"
  /senátní tisk č. 446/Stenozáznam  (schválena)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014
  /senátní tisk č. 40, 41/Stenozáznam  (vysloven souhlas K tisku nebylo přijato usnesení - vláda předložila jiný materiál (tisk č. 41))
 4. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 7. - 8. února 2013
  Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 5. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech 14. a 15. března 2013
  Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 6. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti ("zátěžových testech") jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících
  /evropský senátní tisk č. K 194/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 7. Balíček k ustavení bankovní unie
  /evropský senátní tisk č. N 189/08N 190/08K 192/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 8. Sdělení Komise Zavádění evropské služby elektronického mýtného
  /evropský senátní tisk č. K 188/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 9. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
  /senátní tisk č. 38/Stenozáznam  (schválen)
 10. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií
  /evropský senátní tisk č. K 171/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 11. Návrh doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení
  /evropský senátní tisk č. N 187/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 36/Stenozáznam  (zamítá Tento zákon nebyl po zamítnutí Senátem v PS projednán.)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.