(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 20. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Palečkové a dalších, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (přikázán)
 2. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
  /senátní tisk č. 314/Stenozáznam  (schválen)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti, podepsaná dne 8. prosince 2011 v Praze
  /senátní tisk č. 277/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 4. Petice za vyhlášení celostátního referenda o reformách a přijetí zákona o obecném referendu
  /senátní tisk č. 249/Stenozáznam  (schválena)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 19. prosince 2011 v Praze
  /senátní tisk č. 280/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 313/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 248/Stenozáznam  (vrácen výborům k novému projednání)
 8. Návrh usnesení Senátu k realizaci dopravně-preventivního projektu "PŘEŽIJ - linka života 112" - Mobility club
  Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.