(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 17. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala dne 30. ledna 2012 a Informace předsedy vlády o stavu příprav Fiskální úmluvy a pozici vlády ČR při těchto jednáních
  Stenozáznam  (usnesení přijato)
 2. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017
  /evropský senátní tisk č. N 134/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 3. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček)
  /senátní tisk č. 253/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 4. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 262/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES
  /evropský senátní tisk č. N 084/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 6. Zelená kniha: Osvětlení budoucnosti. Jak urychlit zavádění inovativních technologií osvětlení
  /evropský senátní tisk č. K 141/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Zdraví pro růst, třetí víceletý program činnost EU v oblasti zdraví na období 2014-2020
  /evropský senátní tisk č. N 109/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.