(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 11. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 160/Stenozáznam  (schválen)
 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020
  /evropský senátní tisk č. K 048/08/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 158/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Petice za záchranu a zachování populace kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace
  /senátní tisk č. 1/Stenozáznam  (schváleno doporučení výboru)
 5. Petice zachraňme Šumavu
  /senátní tisk č. 84/Stenozáznam  (schváleno doporučení výboru)
 6. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Hodnocení dohod EU o zpětném přebírání osob
  /evropský senátní tisk č. K 038/08/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu ve znění pozdějších předpisů návrh Nařízení Rady o elektronickém zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie
  /senátní tisk č. 121/Stenozáznam  (vysoven souhlas)
 8. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o migraci
  /evropský senátní tisk č. K 056/08/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 159/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 157/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 11. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 71/Stenozáznam  (zamítnut)
 12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam  (schválen s pozměňovacími návrhy)
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam  (schválen s pozměňovacími návrhy)
 14. Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Grulicha a dalších, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
  /senátní tisk č. 143/Stenozáznam  (schválen s pozměňovacími návrhy)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.