(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 22. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady dne 16. září 2010
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 2. Volba kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv
  /senátní tisk č. 314/Stenozáznam  (kandidáty Senátu jsou Pavel Varvařovský a František Bányai)
 3. Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 294/Stenozáznam  (vrácen navrhovateli k dopracování)
 4. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 303/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 5. Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 311/Stenozáznam  (přikázán)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.