(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 21. schůze Senátu v 7. funkčním období


  1. Informace vlády o situaci v místech zasažených ničivými záplavami
    Stenozáznam  (bere na vědomí)
  2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
    /senátní tisk č. 286/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.