(Legenda k barevnému provedení písma)

2. společná schůze Senátu a PS v 4. funkčním období


  1. Volba prezidenta České republiky
    /senátní tisk č. 25, 27, 28, 29, 30, 31/Stenozáznam  (K tisku nebylo na 2. společné schůzi PS-Senát přijato usnesení.)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.