(Legenda k barevnému provedení písma)

1. společná schůze Senátu a PS v 4. funkčním období


  1. Volba prezidenta České republiky
    /senátní tisk č. 8, 10, 12, 13, 14, 15/Stenozáznam  (K tisku nebylo na 1 společné schůzi PS-Senát přijato usnesení.)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.