(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9806. schůze Senátu v 1. funkčním období


 1. Návrh na schválení zasedacího pořádku v Jednacím sále Senátu
 2. Změny ve složení orgánů Senátu
 3. Návrh senátního návrhu zákona o jednacím řádu Senátu
  /senátní tisk č. 98006/Stenozáznam
 4. Návrh senátního návrhu zákona o jednacím řádu Senátu
  /senátní tisk č. 98006/Stenozáznam
 5. Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98083/Stenozáznam
 6. Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
  /senátní tisk č. 98085/Stenozáznam
 7. Návrh senátního návrhu zákona o stanovení ceny za výkup elektřiny vyráběné z obnovitelných a druhotných zdrojů energie a o změně a doplnění zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
  /senátní tisk č. 98087/Stenozáznam
 8. Návrh na doplnění usnesení Senátu č. 59 ze dne 20. března 1997, ve znění usnesení Senátu č. 73 ze dne 13. května 1998 k návrhu na změnu stanovení podrobností, k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců (dále jen ?zákon o platu a náležitostech?) a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.