(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 15. schůze Senátu v 2. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 144/Stenozáznam
 2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
  /senátní tisk č. 147/Stenozáznam
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 146/Stenozáznam
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam
 5. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998
  /senátní tisk č. 145/Stenozáznam
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 141/Stenozáznam
 7. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. - 31. 12. 1999
  /senátní tisk č. 151/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 148/Stenozáznam
 9. Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 až 1945
  /senátní tisk č. 143/Stenozáznam
 10. Návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
  /senátní tisk č. 140/Stenozáznam
 11. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu
  /senátní tisk č. 138/Stenozáznam
 12. Návrh senátního návrhu ústavního zákona Komise Senátu pro Ústavu České republiky, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
  /senátní tisk č. 84/Stenozáznam  (Přerušené projednávání bodu)
 13. Návrh senátního návrhu ústavního zákona Komise Senátu pro Ústavu České republiky, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
  /senátní tisk č. 84/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.