(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 13. schůze Senátu v 2. funkčním období


  1. Návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
    /senátní tisk č. 134/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.