(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 7. schůze Senátu v 2. funkčním období


 1. Volba člena komise
 2. Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 25/Stenozáznam
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam
 4. Návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam
 5. návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 42/Stenozáznam
 6. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy číslo 121, sjednaná v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998
  /senátní tisk č. 34/Stenozáznam
 7. Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
  /senátní tisk č. 40/Stenozáznam
 8. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze dne 25. listopadu 1998
  /senátní tisk č. 33/Stenozáznam
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam
 11. Návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
  /senátní tisk č. 48/Stenozáznam
 12. Návrh způsobu řešení odpovědnosti za škodu
 13. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. října 1998 v Asuncionu
  /senátní tisk č. 35/Stenozáznam
 14. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. února 1998 v Pchjongjangu
  /senátní tisk č. 36/Stenozáznam
 15. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. prosince 1998 v Praze
  /senátní tisk č. 37/Stenozáznam
 16. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. října 1998 v San José
  /senátní tisk č. 38/Stenozáznam
 17. Návrh zákona, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 41/Stenozáznam
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 47/Stenozáznam
 19. Návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
  /senátní tisk č. 45/Stenozáznam
 20. Návrh Pravidel hospodaření senátorských klubů pro období od 1. července 1999 do 31. prosince 1999
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam

Stenozáznamy: 2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.