(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 2. schůze Senátu v 2. funkčním období


 1. Zpráva MIV
 2. Slib senátorky
 3. Změna zasedacího pořádku
 4. Návrh na zařazení senátorky do výboru
 5. Návrh na změnu ve složení orgánu Senátu
 6. Volba dalších členů delegace
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru
  /senátní tisk č. 3/Stenozáznam
 8. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998
  /senátní tisk č. 4/Stenozáznam
 9. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Praze dne 17. září 1998
  /senátní tisk č. 5/Stenozáznam
 10. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, podepsaná v Almaty dne 9. dubna 1998
  /senátní tisk č. 6/Stenozáznam
 11. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15.října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28.května 1998
  /senátní tisk č. 2/Stenozáznam
 12. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám, sjednaná dne 23. srpna 1978 ve Vídni
  /senátní tisk č. 7/Stenozáznam
 13. Informace vlády České republiky o sjednaných vojenských aktivitách jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery v roce 1999
  /senátní tisk č. 1/Stenozáznam
 14. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky do operace JOINT GUARDIAN
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam
 15. Vládní návrh na vyslání nevyzbrojeného dopravního letounu An 26 Armády České republiky do operace EAGLE EYE
  /senátní tisk č. 16/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb.
  /senátní tisk č. 11/Stenozáznam
 17. návrh Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 1999
  /senátní tisk č. 13/Stenozáznam
 18. Stanovení podrobností k zákonu č. 236/1995 Sb.
 19. Stanovení podrobností k zákonu č. 236/1995 Sb.
 20. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky a jeho orgánům za období od 1. 7. 1998 do 31. 12. 1998
  /senátní tisk č. 14/Stenozáznam
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 9/Stenozáznam
 22. Návrh zákona o jednacím řádu Senátu
  /senátní tisk č. 8/Stenozáznam
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 12/Stenozáznam
 24. Návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací)
  /senátní tisk č. 10/Stenozáznam
 25. Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98090/Stenozáznam
 26. Potvrzení volby předsedy MIV

Stenozáznamy: 2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.