(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 7. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  /senátní tisk č. 47/Stenozáznam
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 55/Stenozáznam
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb. a zákona č. ..../2001 Sb.
  /senátní tisk č. 56/Stenozáznam
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 51/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam
 6. Návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)
  /senátní tisk č. 53/Stenozáznam
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam
 8. Návrh zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 50/Stenozáznam
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam
 10. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, za období červenec - prosinec 2000
  /senátní tisk č. 48/Stenozáznam
 11. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 57/Stenozáznam
 12. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999, a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 54/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.