(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9708. schůze Senátu v 1. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 97074/Stenozáznam
 2. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97076/Stenozáznam
 3. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97075/Stenozáznam
 4. Návrh zákona o zemědělství
  /senátní tisk č. 97077/Stenozáznam
 5. Návrh na doplnění Prozatímních pravidel jednání Senátu o návrzích zákonů
  /senátní tisk č. 97078/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.