(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9703. schůze Senátu v 1. funkčním období


 1. Návrh na rozšíření působnosti Komise Senátu pro přípravu návrhu zákona o jednacím řádu Senátu
 2. Návrh na zřízení Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 3. Návrh na opatření k utváření komisí Senátu
 4. Návrh na obsazení míst ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací senátory
 5. Sdělení předsedy volební komise o lhůtách na podání návrhů na členy a předsedu Stálé komise Senátu pro krajany v zahraničí a na členy stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
 6. Návrh na doplnění Prozatímních pravidel jednání Senátu o návrzích zákonů
 7. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích, podepsaná v Praze dne 19. září 1996
  /senátní tisk č. 97035/Stenozáznam
 8. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 26. září 1996 v Montevideu
  /senátní tisk č. 97036/Stenozáznam
 9. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 11. října 1996 v Praze
  /senátní tisk č. 97037/Stenozáznam
 10. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 27. září 1996 v Buenos Aires
  /senátní tisk č. 97038/Stenozáznam
 11. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná ve Washingtonu dne 30. září 1996
  /senátní tisk č. 97039/Stenozáznam
 12. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. června 1996 v Dublinu
  /senátní tisk č. 97040/Stenozáznam
 13. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu materiál ?Ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými, sjednané dne 19. července 1928 v Praze, a to formou výměny nót?
  /senátní tisk č. 97041/Stenozáznam
 14. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
  /senátní tisk č. 97042/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 97043/Stenozáznam
 16. Volba členů a předsedy Stálé komise Senátu pro krajany v zahraničí
 17. Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.