(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9702. schůze Senátu v 1. funkčním období


 1. Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji
  /senátní tisk č. 97011/Stenozáznam
 2. Usnesení Senátu k rozšíření časové působnosti volební komise Senátu ustavené pro volby konané na ustavující schůzi Senátu
 3. Návrh na zřízení Komise Senátu pro přípravu návrhu zákona o jednacím řádu Senátu
 4. Sdělení předsedy volební komise Senátu o lhůtách na podání návrhů na člena Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu a na členy a předsedu Komise Senátu pro přípravu návrhu zákona o jednacím řádu Senátu
 5. Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji
  /senátní tisk č. 97011/Stenozáznam
 6. Návrh Prozatímních pravidel jednání Senátu o návrzích právních předpisů
  /senátní tisk č. 97016/Stenozáznam
 7. Návrh zákona o lihu a o změně a doplnění z. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a z. ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních(zákon o lihu)
  /senátní tisk č. 97012/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z. ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
  /senátní tisk č. 97013/Stenozáznam
 9. Návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona z. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  /senátní tisk č. 97014/Stenozáznam
 10. Návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém
  /senátní tisk č. 97015/Stenozáznam
 11. Návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém
  /senátní tisk č. 97015/Stenozáznam
 12. Volba člena Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu
 13. Volba členů a předsedy Komise Senátu pro přípravu návrhu zákona o jednacím řádu Senátu
 14. Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění
  /senátní tisk č. 97017/Stenozáznam
 15. Návrh usnesení na vyslovení souhlasu Senátu s vojenskými aktivitami armády České republiky se zahraničními partnery pro rok 1997
 16. Návrh na doplnění Prozatímních pravidel Senátu o návrzích zákonů
  /senátní tisk č. 97033/Stenozáznam
 17. Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou
  /senátní tisk č. 97018/Stenozáznam
 18. Návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie
  /senátní tisk č. 97019/Stenozáznam
 19. Návrh na usnesení Senátu o postavení a způsobu volby stálých delegací Senátu do meziparlamentních organizací
 20. Obsazení míst v MPU
 21. Sdělení lhůt pro volby delegací
 22. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb.
  /senátní tisk č. 97023/Stenozáznam
 23. Návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů
  /senátní tisk č. 97024/Stenozáznam
 24. Návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi
  /senátní tisk č. 97022/Stenozáznam
 25. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi ČR a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci podepsaná 23.1.1996 v Římě
  /senátní tisk č. 97029/Stenozáznam
 26. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi ČR a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná 21.6.1996 v Crans Montaně
  /senátní tisk č. 97030/Stenozáznam
 27. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi ČR a Malajsií o podpoře a ochraně investic podepsaná 9.9.1996 v Kuala Lumpur
  /senátní tisk č. 97031/Stenozáznam
 28. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČR a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná 13.2.1996 v Praze
  /senátní tisk č. 97032/Stenozáznam
 29. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi ČR a Estonskou republikou podepsaná 19.4.1996 v Talinu
  /senátní tisk č. 97025/Stenozáznam
 30. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi ČR a Státem Izrael podepsaná 20.5.1996 v Praze
  /senátní tisk č. 97026/Stenozáznam
 31. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi ČR a Lotyšskou republikou podepsaná 15.4.1996 v Rize
  /senátní tisk č. 97027/Stenozáznam
 32. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou
  /senátní tisk č. 97028/Stenozáznam
 33. Návrh zákona o odpadech
  /senátní tisk č. 97021/Stenozáznam
 34. Návrh zákona o státním podniku
  /senátní tisk č. 97020/Stenozáznam
 35. Volba člena Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu
 36. Návrh na stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, (dále jen ?zákon o platu a náležitostech?) a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovně
  /senátní tisk č. 97034/Stenozáznam
 37. Volba členů do stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.