(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 10. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Návrh senátního návrhu ústavního zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 101/Stenozáznam  (jednání přerušeno do středy 24. října 2001)
 2. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 10/Stenozáznam
 3. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 88/Stenozáznam
 4. Návrh senátního návrhu ústavního zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 101/Stenozáznam
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 111/Stenozáznam
 6. Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na/mimo území ČR za období prosinec 2000, leden - březen 2001 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za uvedené období
  /senátní tisk č. 104/Stenozáznam
 7. 6. Rozhodnutí vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států NATO a PfP přes území České republiky a Rozhodnutí vlády ČR o mezinárodním vojenském cvičení Falcon
  /senátní tisk č. 103, 105, 106, 118, 107/Stenozáznam
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 113/Stenozáznam
 9. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti
  /senátní tisk č. 108/Stenozáznam
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 110/Stenozáznam
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 109/Stenozáznam
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony
  /senátní tisk č. 116/Stenozáznam
 13. Návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
  /senátní tisk č. 114/Stenozáznam
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.
  /senátní tisk č. 115/Stenozáznam
 15. Návrh senátního návrhu zákona senátora Přemysla Sobotky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam
 16. Příprava veřejného slyšení Senátu
 17. Žádost o souhlas Senátu s trestním stíhánm senátora Ondřeje Febera
 18. Návrh zákona o myslivosti
  /senátní tisk č. 112/Stenozáznam  (jednání přerušeno do pátku 26. října 2001)
 19. Návrh zákona o myslivosti
  /senátní tisk č. 112/Stenozáznam
 20. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí, provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy
  /senátní tisk č. 119/Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.