Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
19. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 188 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 189 - Zákon o platu představitelů státní moci

senátní návrh zákona

 • 149 - Horní zákon - senátní návrh
 • 151 - Zákon o silničním provozu - senátní návrh
 • 162 - Zákon o integrovaném záchranném systému - senátní návrh
 • 312 - Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

jiný

 • 190 - Zasedání Evropské rady (16. prosince 2021) - závěry
 • 191 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2021
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
149

Návrh senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

149/1 VHZD 149/2 VUZP 149/3 SKRV 149/4 UPV Miroslav Balatka (senátor)Přemysl Rabas (senátor)Herbert Pavera (senátor)Ladislav Chlupáč (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Marek Ošťádal (senátor)Miroslav Plevný (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Patrik Kunčar (senátor)Jan Horník (senátor)Marek Hilšer (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Leopold SulovskýLeopold Sulovský (VHZD) Jiří Vosecký (SKRV) Ondřej Feber (UPV) Petr Vícha (VUZP) 19. schůze č.358  - změna lhůty
  Podán: Lhůta pro výbory:
  151

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  151/1 VZ 151/2 VHZD 151/3 UPV Jan Holásek (senátor)Marek Hilšer (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Roman KrausRoman Kraus (VZ) Michal Kortyš (VHZD) Michael Canov (UPV) 19. schůze č.360  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory:
   162

   Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   Jitka Seitlová (senátorka)Jan Horník (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Petr Orel (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Jaroslav Chalupský (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Jaromíra Vítková (senátorka)
    zpravodaj pro 1. čtení - Renata Chmelová(VUZP) (PIZSVZOB) (UPV) (VZOB) 19. schůze č.359  - změna lhůty
    Podán: Lhůta pro výbory:
    188

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

    188/1 VSP 188/2 UPV Marian Jurečka(ministr práce a sociálních věcí)Šárka Jelínková (VSP) Michael Canov (UPV) 19. schůze č.362  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát:
    189

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

    189/1 VHZD 189/2 UPV Marian Jurečka(ministr práce a sociálních věcí)Vladislav Vilímec (VHZD) Michael Canov (UPV) 19. schůze č.363  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát:
    190

    Zasedání Evropské rady (16. prosince 2021) - závěry

    190/1 VEU Petr Fiala(předseda vlády)
     Mikuláš Bek (VEU) 19. schůze č.367  - bere na vědomí
     Podán:
     191

     Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2021

      
      19. schůze č.368  - bere na vědomí
      Podán:
      312

      Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

      312/1 VVVK 312/2 VVVK Renata Chmelová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Hampl (senátor)Pavel Fischer (senátor)Jiří Růžička (senátor)David Smoljak (senátor)Václav Láska (senátor)Ladislav Kos (senátor)Jiří Drahoš (senátor)
       zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra VítkováJaromíra Vítková (VVVK) 19. schůze č.361  - zamítá senátní návrh zákona
       Podán: Lhůta pro výbory:
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky