Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
17. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 152 - Zákon o užívání státních symbolů ČR
 • 154 - Zákon o odpovědnosti za přestupky
 • 155 - Zákon o Policii ČR
 • 156 - Zákon o archivnictví a spisové službě
 • 159 - Zákon o dráhách

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 125 - Zákon o JŘ PS a zákon o volbách
 • 153 - Zákon o požární ochraně
 • 157 - Zákon o sociálních službách
 • 158 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

senátní návrh zákona

 • 58 - Zákon o umělém přerušení těhotenství - senátní návrh
 • 59 - Novela zákona o volbách - senátní návrh
 • 107 - Zákon o státních svátcích - senátní návrh
 • 111 - Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky - senátní návrh
 • 151 - Zákon o silničním provozu - senátní návrh
 • 199 - Trestní zákoník - senátní návrh
 • 312 - Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

jiný

 • 62 - Zpráva o ŽP ČR 2019
 • 162 - Stanovisko k VZ NKÚ

ústavní zákon

 • 124 - Novela Ústavy České republiky
 • 205 - Ústava České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
58

Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství

58/1 VZ 58/2 UPV Václav Láska (senátor)Přemysl Rabas (senátor)Ladislav Kos (senátor)Petr Orel (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Ondřej Šimetka (senátor)Jan Holásek (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Roman KrausRoman Kraus (VZ) Pavel Kárník (UPV) 17. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
  59

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  59/2 SKUCR Zdeněk Hraba (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Petr Holeček (senátor)Marek Hilšer (senátor)Pavel Kárník (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Mikuláš Bek (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Jan Horník (senátor)Anna Hubáčková (senátorka)Jan Holásek (senátor)Josef Bazala (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Jiří Růžička (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Adéla ŠípováOndřej Feber (UPV) (SKUCR) (SKKZ) 17. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
   62

   Zpráva o životním prostředí České republiky 2019

   62/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zbyněk Linhart (VUZP) 17. schůze Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
   107

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

   107/1 VVVK 107/2 UPV Lumír Kantor (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Pavel Fischer (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Zdeněk Nytra (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Jan Tecl (senátor)Rostislav Koštial (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Vladislav Vilímec (senátor)Jaroslav Chalupský (senátor)Jitka Chalánková (senátorka)Ondřej Šimetka (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Michal Kortyš (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Hynek Hanza (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Tomáš Třetina (senátor)Martin Červíček (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Roman Kraus (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Tomáš Czernin (senátor)Anna Hubáčková (senátorka)Josef Bazala (senátor)Jiří Čunek (senátor)Josef Klement (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Michael Canov (senátor)Hana Žáková (senátorka)Petr Holeček (senátor)Jan Grulich (senátor)Petr Orel (senátor)Helena Pešatová (senátorka)Petr Šilar (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Miroslav Balatka (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jan Sobotka (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Lumír Aschenbrenner (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Přemysl RabasPřemysl Rabas (VVVK) Ondřej Feber (UPV) 17. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
    111

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

    111/1 UPV 111/2 VZOB 111/3 SKKZ Marek Hilšer (senátor)Tomáš Czernin (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Štěpánek (senátor)Michael Canov (senátor)Karel Zitterbart (senátor)Miroslav Plevný (senátor)Marek Ošťádal (senátor)David Smoljak (senátor)Hana Žáková (senátorka)Jan Sobotka (senátor)Petr Holeček (senátor)Ivo Trešl (senátor)Helena Pešatová (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Miroslav Balatka (senátor)Pavel Kárník (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Jiří Růžička (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jan Horník (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Láska (senátor)Lumír Kantor (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Ondřej Šimetka (senátor)Jan Grulich (senátor)Tomáš Třetina (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Hynek Hanza (senátor)Roman Kraus (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Michal Kortyš (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Herbert Pavera (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Jaromíra Vítková (senátorka)Miluše Horská (senátorka)Josef Klement (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Přemysl Rabas (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Jan TeclZdeněk Hraba (UPV) (SKKZ) (VZOB) 17. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
     124

     Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

     124/1 UPV 124/2 SKUCR Jakub Michálek(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Hraba (UPV) (SKUCR) Zdeněk Hraba (MIV) 17. schůze Podán: poslanec parlamentu, poslanecký mandát, ústava, ministr
     125

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     125/1 UPV 125/2 SKUCR Kateřina Valachová(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Hraba (UPV) (SKUCR) 17. schůze Podán: poslanec parlamentu, jmenování poslanců, parlamentní volby, jednací řád parlamentu, ministr
     151

     Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     Jan Holásek (senátor)Marek Hilšer (senátor)
      zpravodaj pro 1. čtení - Roman Kraus17. schůze Podán:
      152

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      152/1 VVVK 152/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Josef Klement (VVVK) Tomáš Goláň (UPV) 17. schůze Podán: Lhůta pro Senát: úřední dokument, státní symbol, úřední razítko, ministerstvo
      153

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      153/1 VZOB 153/2 UPV Pavel Růžička(zástupce skupiny poslanců)Patrik Kunčar (VZOB) Jan Holásek (UPV) 17. schůze Podán: Lhůta pro Senát: polovojenské síly, ochrana proti požáru, naléhavá pomoc, sociální zařízení, signalizační zařízení
      154

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

      154/1 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Zdeněk Hraba (UPV) 17. schůze Podán: Lhůta pro Senát: veřejná správa, odborná kvalifikace, osobní údaje, ochrana soukromí, orgány veřejné správy, správní delikt, ohňostroj, správní formality
      155

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      155/1 VZOB 155/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Balatka (VZOB) Martin Červíček (UPV) 17. schůze Podán: Lhůta pro Senát: dopravní předpisy, pravidla silničního provozu, celní kontrola, pokuta, dopravní přestupek, bezpečnost silničního provozu, policie
      156

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      156/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Petr Holeček (VUZP) Pavel Kárník (UPV) 17. schůze Podán: Lhůta pro Senát: archiv, region, veřejná instituce, sídlo správy
      157

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

      157/1 VSP 157/2 UPV Jana Pastuchová(zástupce skupiny poslanců)Šárka Jelínková (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 17. schůze Podán: Lhůta pro Senát: sociální pomoc, sociální služby, sociální zařízení, správní formality
      158

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

      158/2 UPV 158/3 VHZD Marian Jurečka(zástupce skupiny poslanců)Zbyněk Linhart (VUZP) Ladislav Kos (VHZD) Jan Holásek (UPV) 17. schůze Podán: Lhůta pro Senát: environmentální politika, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, prevence environmentálních rizik
      159

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

      159/1 VHZD 159/2 UPV Karel Havlíček(ministr dopravy)Michal Kortyš (VHZD) Zdeněk Hraba (UPV) 17. schůze Podán: Lhůta pro Senát: vysokorychlostní doprava, železniční doprava, bezpečnost dopravy, společná dopravní politika, Agentura Evropské unie pro železnice, přibližování legislativy, jízdní personál, železniční síť
      162

      Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ

      162/1 VHZD 162/2 VZOB 162/3 VUZP Andrej Babiš(předseda vlády)
       František Bradáč (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) Pavel Fischer (VZOB) 17. schůze Podán:
       199

       Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

       199/1 UPV Zdeněk Hraba (senátor)
        zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav AntlJan Holásek (UPV) 17. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
        205

        Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

        205/1 UPV 205/2 VHZD 205/3 VUZP 205/4 SKUCR Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Hraba (UPV) Zdeněk Hraba (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) 17. schůze Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
        312

        Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

        312/1 VVVK Renata Chmelová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Hampl (senátor)Pavel Fischer (senátor)Jiří Růžička (senátor)David Smoljak (senátor)Václav Láska (senátor)Ladislav Kos (senátor)Jiří Drahoš (senátor)
         zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra VítkováJaromíra Vítková (VVVK) 17. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
         Tisky EU
         Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
         N 057/13
         Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech

         (10382/21)
         COM (2021) 347

         Česká verze
         doručena dne 1.7.2021
         Historie tisku EU
         VEU
         Raduan Nwelati

         29.9.2021
         č. 125 N 057/13/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financí 17. schůze

         IPEX

         spotřební úvěrčlenský stát EUjednotný trhsmlouvaúvěrová politikaochrana spotřebitele
         Registr Rady EU

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jan Grinc
         K 058/13
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU - na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040

         (10404/21)
         COM (2021) 345

         Česká verze
         doručena dne 1.7.2021
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Štěpánek

         29.9.2021
         č. 124 K 058/13/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zemědělství 17. schůze

         IPEX

         venkovské společenstvívenkovský regionregionální politika EUtrvale udržitelná mobilitaakce EUtrvale udržitelný rozvojrozvoj venkovavenkovské obyvatelstvohospodářská a sociální soudržnostregionální rozvoj
         Registr Rady EU

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Raimonda Lišková