Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
16. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 145 - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

senátní návrh zákona

 • 143 - Exekuční řád - senátní návrh
 • 147 - Zákon o mezinárodním právu soukromém - senátní návrh
 • 149 - Horní zákon - senátní návrh
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
143

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Adély Šípové, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

143/1 UPV Adéla Šípová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jan HolásekJan Holásek (UPV) 16. schůze č.306  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  145

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  145/1 VSP 145/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Miluše Horská (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 16. schůze č.305  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 363/2021 Sb. sociální politika, sociální práva, ochrana dítěte, práva dítěte, právo na spravedlnost, opuštěné dítě, sirotek
  147

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky, kterým se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

  147/1 UPV 147/2 VSP Václav Láska (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Zdeněk HrabaZdeněk Hraba (UPV) Adéla Šípová (VSP) 16. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.304  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   149

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

   149/1 VHZD 149/2 VUZP 149/3 SKRV 149/4 UPV Miroslav Balatka (senátor)Přemysl Rabas (senátor)Herbert Pavera (senátor)Ladislav Chlupáč (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Marek Ošťádal (senátor)Miroslav Plevný (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Patrik Kunčar (senátor)Jan Horník (senátor)Marek Hilšer (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Leopold SulovskýLeopold Sulovský (VHZD) Jiří Vosecký (SKRV) Ondřej Feber (UPV) Petr Vícha (VUZP) 16. schůze č.307  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky