Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
15. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 132 - Zákon o elektronizaci zdravotnictví
 • 133 - Zákon o elektronizaci zdravotnictví - související zákony
 • 134 - Zákon o NKÚ
 • 136 - Energetický zákon
 • 137 - Zákon o podporovaných zdrojích energie
 • 138 - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • 140 - Zákon o důchodovém pojištění

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 135 - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 139 - Zákon o nemocenském pojištění
 • 141 - Zákon o odškodnění v areálu Vlachovice-Vrbětice
 • 142 - Zákon o sociálních službách

senátní návrh zákona

 • 107 - Zákon o státních svátcích - senátní návrh
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
107

Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

107/2 UPV Lumír Kantor (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Pavel Fischer (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Zdeněk Nytra (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Jan Tecl (senátor)Rostislav Koštial (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Vladislav Vilímec (senátor)Jaroslav Chalupský (senátor)Jitka Chalánková (senátorka)Ondřej Šimetka (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Michal Kortyš (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Hynek Hanza (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Tomáš Třetina (senátor)Martin Červíček (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Roman Kraus (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Tomáš Czernin (senátor)Anna Hubáčková (senátorka)Josef Bazala (senátor)Jiří Čunek (senátor)Josef Klement (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Michael Canov (senátor)Hana Žáková (senátorka)Petr Holeček (senátor)Jan Grulich (senátor)Petr Orel (senátor)Helena Pešatová (senátorka)Petr Šilar (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Miroslav Balatka (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jan Sobotka (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Lumír Aschenbrenner (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Přemysl Rabas(VVVK) Ondřej Feber (UPV) 15. schůze č.301  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  132

  Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví

  132/1 VZ 132/2 UPV Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZ) Michael Canov (UPV) 15. schůze č.283  - schvaluje návrh zákona
  č.284  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 325/2021 Sb. osobní údaje, organizace zdravotnictví, elektronická správa, ukládání a vyhledávání informací, zdravotnická legislativa, zdravotní průkaz, ochrana komunikací, lékařské údaje, digitalizace dokumentů
  133

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

  133/1 VZ 133/2 UPV Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZ) Michael Canov (UPV) 15. schůze č.285  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 326/2021 Sb. osobní údaje, organizace zdravotnictví, elektronická správa, ukládání a vyhledávání informací, zdravotnická legislativa, zdravotní průkaz, ochrana komunikací, lékařské údaje, digitalizace dokumentů
  134

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  134/1 VHZD 134/2 SKUCR 134/3 VUZP 134/4 UPV 134/5 SKFA Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Vladislav Vilímec (VHZD) (SKUCR) Lukáš Wagenknecht (SKFA) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Zdeněk Hraba (UPV) 15. schůze č.286  - zamítá
  č.287  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: veřejné finance, ústava, kontrolní moc, finanční kontrola, kontrolní úřad
  135

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.

  135/1 VSP 135/2 UPV Jan Bauer(zástupce skupiny poslanců)Jitka Chalánková (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 15. schůze č.288  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 327/2021 Sb. trestný čin, sociální dávky, zprostředkovatelna práce, trestní rejstřík, správní delikt, povinná školní docházka
  136

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  136/1 VHZD 136/4 VHZD 136/2 UPV 136/3 SKRV Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Hana Žáková (VHZD) Jiří Vosecký (SKRV) Tomáš Goláň (UPV) 15. schůze č.281  - přerušuje projednávání
  č.295  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: energetická politika, energetické právo, plynárenský průmysl, cenová regulace, výroba energie, cena energie, obchodní zprostředkovatel
  137

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  137/1 VHZD 137/2 UPV 137/3 SKFA Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Petr Šilar (VHZD) Mikuláš Bek (SKFA) Tomáš Goláň (UPV) 15. schůze č.282  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: energetická politika, alternativní energie, obnovitelné zdroje, obnovitelná energie, elektrická energie, podpůrná cena, státní podpora, biopalivo
  138

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  138/1 VSP 138/2 UPV 138/3 VVVK 138/4 SKRV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Marek Hilšer (VSP) Jaromíra Vítková (SKRV) Anna Hubáčková (UPV) Jiří Drahoš (VVVK) 15. schůze č.291  - schvaluje návrh zákona
  č.292  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 329/2021 Sb. předškolní výchova, hlídání dětí, neformální výuka, rodinná politika, sociální služby, dítě, mateřská škola, služba ve veřejném zájmu
  139

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  139/1 VSP 139/2 UPV Alena Gajdůšková(zástupce skupiny poslanců)Adéla Šípová (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 15. schůze č.289  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2021 Sb. otcovská dovolená, sociální dávky, péče o postižené osoby, zdravotní pojištění, ošetřovatelská péče
  140

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

  140/1 VSP 140/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Miroslav Adámek (VSP) Tomáš Goláň (UPV) 15. schůze č.293  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 323/2021 Sb. sociální dávky, důchodový plán
  141

  Návrh zákona o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů

  141/1 VHZD 141/2 UPV Jan Hamáček(zástupce skupiny poslanců)Leopold Sulovský (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 15. schůze č.280  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 324/2021 Sb. oběť, skladování zbraní, odškodnění, střelná zbraň a střelivo
  142

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  142/1 VSP 142/2 UPV Jana Pastuchová(zástupce skupiny poslanců)Šárka Jelínková (VSP) Ondřej Feber (UPV) 15. schůze č.290  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 328/2021 Sb. sociální politika, zdravotně postižený člověk, sociální služby, péče o postižené osoby, příspěvek na péči
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  K 045/13
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění

  (8153/21)
  COM (2021) 120

  Česká verze
  doručena dne 30.4.2021
  Historie tisku EU
  VEU
  Zdeněk Nytra

  11.8.2021
  č. 112 K 045/13/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo vnitra 15. schůze
  č. 297 - závěrečné usnesení přijato
  25.8.2021
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis


  IPEX

  migrujícínelegální migracezpětná migracecizí státní občanstrategie EUvnější hranice Evropské uniemigrační politika EUFrontexpodpora při návratu
  Registr Rady EU

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Kateřina Kramešová
  K 054/13
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě "Strategie pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru"

  (9441/21)
  COM (2021) 277

  Česká verze
  doručena dne 3.6.2021
  Historie tisku EU
  VEU
  Zdeněk Nytra

  11.8.2021
  č. 113 K 054/13/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo vnitra 15. schůze
  č. 298 - závěrečné usnesení přijato
  25.8.2021
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis


  IPEX

  svoboda pohybujednotný trhstrategie EUprostor svobody, bezpečnosti a právavnější hranice Evropské unievnitřní hranice EUhraniční kontrolaSchengenská dohodačlenský stát EU
  Registr Rady EU

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Kateřina Kramešová
  K 055/13
  Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem - vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním

  (9902/21)
  JOIN (2021) 20

  Česká verze
  doručena dne 17.6.2021
  Historie tisku EU
  VZOB
  Pavel Fischer

  11.8.2021
  č. 84 K 055/13/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo zahraničních věcíVEU
  • Záznam z jednání
  • 11.8.2021

   
  15. schůze
  č. 296 - závěrečné usnesení přijato
  25.8.2021
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis


  IPEX

  politická situacezahraniční politikakrymská otázkamezinárodní právolidská právapolitika spolupráceRuskovnější vztahy Evropské uniehospodářské vztahy
  Registr Rady EU

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Babeta Kučerová
  N 053/13
  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu

  (9471/21)
  COM (2021) 281

  Česká verze
  doručena dne 3.6.2021
  Historie tisku EU
  VEU
  Jiří Čunek

  11.8.2021
  č. 111 N 053/13/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo vnitra 15. schůze
  č. 299 - závěrečné usnesení přijato
  25.8.2021
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis


  IPEX

  ochrana údajůzpracování datbezpečnost informačních systémůelektronický podpisjednotný digitální trhdigitální technologiepočítačová kriminalitaposkytování služeb
  Registr Rady EU

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Milan Petřík
  N 052/13
  Návrh nařízení Rady o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013

  (9442/21)
  COM (2021) 278

  Česká verze
  doručena dne 3.6.2021
  Historie tisku EU
  VEU
  Zdeněk Nytra

  11.8.2021
  č. 113 N 052/13/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo vnitra 15. schůze
  č. 298 - závěrečné usnesení přijato
  25.8.2021
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis


  IPEX

  uplatňování právních předpisů EUzpůsob vyhodnoceníosobní údaječlenský stát EUvízová politikaSchengenská dohodaochrana údajůvnitřní hranice EUvnější hranice Evropské uniepolicejní spolupráce (EU)
  Registr Rady EU

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Kateřina Kramešová